Nye regler om anskaffelser

Med det Europeiske anskaffelsesdirektivet gjelder nye regler for anskaffelser i Norge fra 1. januar 2017. Det er flere nyheter i Loven om offentlige anskaffelser, men det som interesserer oss mest er naturligvis den styrkede formuleringen når det gjelder krav til universell utforming.

Den tidligere anskaffelsesloven var fra 1999, men har blitt oppdatert flere ganger. Når det gjelder universell utforming het det tidligere at den anskaffede myndigheten skulle ta hensyn til blant annet universell utforming:

§ 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø

… skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.

Det er jo vel og bra at man skal ta hensyn, men kravet er ikke spesielt klart eller tydelig formulert. Hva betyr det å ta hensyn, og hvordan måler og kontrollerer man det?

I den nye lovteksten er kravet betydelig strengere:

§ 5. Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn

Oppdragsgiveren skal stille krav til universell utforming i offentlige kontrakter i samsvar med regler som fastsettes i forskrift.

Når det gjelder IKT er det kravene i 
Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger, tilknyttet Likestillings- og diskrimineringsloven, som gjelder. 

Å bruke anskaffelser som verktøy

Gjennom å stille tydelige krav ved anskaffelser og kontrollere leveransen, kan du som nettstedseier sikre at du får et nettsted eller et system som følger loven, og som dessuten fungerer for de aller fleste brukere, uansett evne.

Anskaffelsen kan også fungere som en pådrivende kraft i et større perspektiv. Gjennom at innkjøpere stiller krav oppstår det en etterspørsel som leverandørene kommer til å ville imøtekomme. Og når alle som vil selge til offentlig sektor har lært seg å utvikle universelt utformede tjenester kommer det med stor sannsynlighet å ”smitte over”, selv på private virksomheter, av den enkle grunn at IT-leverandører ikke vil oppdatere to ulike versjoner av sine systemer parallelt.

Offentlig sektor er en veldig stor innkjøper og veldig mange aktører vil gjerne selge til dem. Derfor får tydeligere krav fra nettopp offentlig sektor ofte stort gjennomslag på hele bransjen.

Utslagsgivende kvalitetskrav

Det er også sånn at det i den nye anskaffelsesloven er avklart at man som oppdragsgiver kan bruke kriterier som miljø eller sosiale forhold i ulike steg i anskaffelsesprosessen. Dermed kan de gi en ekstra fordel til de anbudsgiverne som holder høy kvalitet på disse områdene. Det lover godt for fremtidige anskaffelser! 

Støtte og hjelp til å følge kravet

Ettersom krav på universell utforming fortsatt er et temmelig nytt område for mange innkjøpere har Funka utviklet flere ulike kurs for deg som vil lære mer. Vi har alt fra grunnleggende metodekurs til detaljerte gjennomganger av kravet.

Funkas daglige leder Susanna Laurin holdt nylig et foredrag for innkjøpere sammen med anskaffelsesspesialiserte advokater hos Arntzen de Besche. Vi kommer gjerne til din organisasjon og forteller mer!

Det finnes også flere gode kostnadsfrie ressurser:

Under utarbeidelsen av EUs tilsvarende lovgivning ble en ny europeisk standard for krav på universell utforming ved offentlige anskaffelser av IKT-produkter og tjenester (301 549) til. Dette skjedde på oppdrag fra EU-kommisjonen, og Funkas spesialister deltok som tekniske eksperter under hele arbeidet fra 2008-2014. Til standarden finnes det en verktøykasse, et såkalt tool kit, som er tenkt at skal fungere som støtte til innkjøpere. Dette verktøyet ble utviklet av en mindre prosjektgruppe på oppdrag av EU-kommisjonen og under Funkas ledelse. Da standarden var klar fikk Funka i oppdrag av Microsoft å spille inn en serie introduksjonsvideoer som forklarer kravet for lekfolk.

Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften), åpnes i nytt vindu

Standarden EN301549 (PDF, engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Verktøykassen for EN301549 (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

YouTube-kanal, EN301549 (på engelsk), åpnes i nytt vindu