Artikel i kommuntidningen Torsby Nu, december 2013

Kommuntidningen Torsby Nu berättar om Funkas inventeringsmetod för att säkra tillgängligheten till lokaler för personer med funktionsnedsättning.

Torsby testar nyinventeringsmetod

2014 kommer skolorna att granskas hårdare för att se hur bra de fungerar för personer med olika funktionsnedsättningar. Både Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket kommer att göra kontroller.

Men hur tar man reda på vilka brister som kan finnas? Torsby är med i ett nätverk av 40 kommuner. Det drivs av tillgänglighetsföretaget Funka Nu. I slutet av oktober testade personal från Funka Nu ett inventeringsmaterial som tagits fram. Tanken är att personalen på skolan själva ska kunna identifiera problem. Torsby är en av testkommunerna.

– När vi provade materialet här har vi tillsammans med skolpersonalen sett flera förbättringsmöjligheter, säger Stefan Johansson på Funka Nu.

Torsby kommuns tillgänlighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson, fritidspedagog Åke Gustavsson och flera andra från skolan var med och bistod vid inventeringen. Skolan ska få resultaten från inventeringen för att sedan själva kunna gå vidare med vad som behöver åtgärdas på kort och lång.

Vill du veta mer om inventeringsmaterialet?
Kontakta Stefan Johansson på Funka Nu 08-555 770 60. Gäller det resultaten från inventeringen av Holmesskolan, kontakta Pär Bergqvist 0560-162 99.

Vill du veta mer om tillgänglighetsfrågor i övrigt?
Ring Gunilla Montán Halvardsson, 0560-161 62.

Funka Nu startades som ett projekt inom funktionshinderrörelsen och är idag ett företag som är specialiserat på hur man skapar tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Företaget utför uppdrag åt många kommuner, landsting och myndigheter kring sådant som gör samhället mer tillgängligt för den som har någon form av funktionsnedsättning. Torsby är med i ett nätverk där cirka 40 kommuner samarbetar. I år har ett temaområde varit skolan. Funka Nu har tittat på de olika program och plattformar skolorna använder och nu pågår att arbete med att inventera skolbyggnader och undersöka hur bra skolorna är på att ge stöd åt elever med särskilda behov.

Artikeln i kommuntidningen Torsby Nu om Funkas inventeringsmetod, i pdf-format (941 kb), öppnas i nytt fönster