Auris, Hörselskadades Riksförbund medlemstidning, maj 2013

Stefan Andersson, redaktör på tidningen Auris, skriver om Funkas Tillgänglighetsdagar 2013.

EU vill göra internet mer tillgängligt

I mitten av april arrangerades Tillgänglighetsdagarna, fokus låg på hur webben kan göras tillgänglig. Bland annat redogjordes for Norges it-lag och vad som är på gång i EU.

Ramon Sanmartin Sola arbetar för en avdelning som ansvarar för digital information inom EU. Enligt honom är det färre än 40 procent av medlemsländernas offentliga webbplatser som kan anses tillgängliga. Detta trots att såväl EU-kommissionen som parlamentet och de nationella regeringarna har antagit flera resolutioner och åtaganden om tillgänglighet de senaste tio åren.

Den inre marknaden fungerar inte tillräckligt bra och alla länder arbetar på olika sätt. Det leder till problem med tillgängligheten och det blir även svårt för företag att få kontrakt över nationsgränserna.

Det finns därför ett förslag om att skärpa skrivningen i EU-direktivet för upphandling. Enligt förslaget måste staterna när de upphandlar webbtjänster, vid varje tillfälle då det är möjligt, ta hänsyn till personer med funktionsnedsättning. Bland annat ska de följa de WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), riktlinjer som har tagits fram inom ett internationellt standardiseringssamarbete.

Vi hoppas det ska förbättra möjligheterna att arbeta över gränserna för små och medelstora företag, säger Ramon Sanmartin Sola.

I Norge antog man redan 2008 en lag om att IT-lösningar ska vara tillgängliga inte bara inom offentlig sektor utan även för kommersiella aktörer.

Ställer man till exempel en pc på offentlig plats så ska den kunna användas av alla, säger Fred-Arne Ödegaard, tjänsteman på myndigheten för förnyelse och administration.

Lagen gäller webbplatser och IT-lösningar som är nya eller genomgår större förändringar från och med 1 juli 2014 och senast 2021 ska allt vara anpassat för funktionshindrade där det är praktiskt möjligt. Fred-Arne Ödegaard tror att lagen även kan innebära en affärsmöjlighet för norska företag eftersom de kommer att ligga långt fram i arbetet med tillgänglighet.

Det finns också en lång tradition av att anpassning för funktionshindrade leder till nyskapande teknologi. Till exempel uppfanns telefonen under försöken att konstruera en hörapparat. Andra exempel är fonografen och skrivmaskinen (blinda) och fjärrkontrollen till tv (personer med rörelsehinder).

Text: Stefan Andersson

Fotnot: Dagarna arrangeras av Funka.nu. De startade som ett projekt inom funktionshinderrörelsen, men är sedan 2000 ett privatägt bolag sam arbetar med standardisering och analys vad gäller tillgänglighet.