Fria Tidningar, 29 januari 2014

Fria Tidningar intervjuar Funkas Susanna Laurin om hur användare på kommunala webbplatser upplever översättningar gjorda med Google translate.

Hallå där…

…Susanna Laurin, vd för Funka.nu som undersökt hur användare på kommunala webbplatser med integrerad Google translate upplevt översättningen.

Är det bra att fler myndigheter använder sig av Google translate?

- Vi är inte negativa till verktyget i sig, det kan vara jättebra och användbart. Men det är ett problem när användarna tror att kommunen eller landstinget är avsändare när översättningen ibland blir helt tokig och det är risken när man integrerar Google translate i webbplatsens gränssnitt. I vår undersökning visade det sig att 30 procent trodde att det var webbplatsens avsändare som stod bakom när Google översatt materialet just när det presenterades i samma gränssnitt som webbplatsen på svenska, med kommunens logotyp och grafiska profil intakt.

Vilka är svagheterna med Google translate?

- Vi undersökte inte den språkliga kvaliteten utan användarnas upplevelser. Men generellt blir det mycket fel när översättning görs från två små språk, till exempelvis mellan svenska och somaliska. Då är det mycket bättre att gå via engelska för att öka träffsäkerheten.

Bör inte automatisk översättning användas alls?

- Vår rekommendation är att inte integrera översättningsverktyg i gränssnittet. Då görs översättningen men allt annat ser likadant ut vilket gör att risken är stor att användaren tror att översättningen är gjord av i det här fallet kommunen. Vi tycker att det istället går att tipsa om och länka till Google translate så att den som behöver kan använda det på egen hand.

Vad finns det för alternativ?

- Översättningsverktyg kommer alltid att ha vissa begränsningar. Auktoriserade översättningar har många inte råd med och det blir alltid endast en viss del av informationen som översätts. Ett grundproblem är att mångas webbsidor är så texttunga. Talspråk är mycket enklare att förstå. Genom att jobba mer med ljud och bild, både rörlig och stillbild, kan fler ta till sig information. Oavsett om det är personer som inte kan så mycket svenska, har svårt att läsa, har dyslexi eller andra språksvårigheter.

SARA MOLANDER

Artikeln och intervjun med Susanna Laurin, i pdf-format (660 kb), öppnas i nytt fönster