Handikapnytt, september 2014

Norska tidningen Handikapnytt publicerar Susanna Laurins krönika kring att alla har något att vinna genom den norska diskrimineringslagen.

Informationssamhälle för alla

Nu har Difi påbörjat tillsynen av diskrimineringslagstiftningen. Det är varken förvånande eller ovanligt att utveckling leder till viss frustration. Lägg till den nu påbörjade tillsynen och missnöjet visar sig öppet både här och där. Men vänd på frågan: vad kan DU få ut av en tillgänglig webb?

jälva grundtanken med den norska diskriminerings- och tillgänglighetslagen har kommit i skymundan i debatten, och det är minst sagt synd. För det är först när man förstår nyttan och värdet av en utveckling som viljan att förändra kan komma. Och det finns möjlighet till många vinnare i det här fallet.  

Genom lagen kommer webbplatserna och automaterna inom dagligvaruhandel, resor, offentlig administration och hälsa att bli tillgänglig för många fler. Fler kommer kunna använda e-tjänster och ta del av information. Lika möjligheter för alla är en mänsklig rättighet och grunden för ett demokratiskt samhälle. 

Individen

Irriteterade röster runtom i landet undrar varför alla ska behöva rätta sig efter ett fåtal människors behov. Det är ett felaktigt antagande - tvärtom berörs vi alla någon gång i livet: 

  • När vi blir äldre förändras syn, hörsel och motorik.
  • Runt 15 – 20 % av invånarna i Norge har någon form av funktionsnedsättning. Det kan exempelvis röra sig om motoriska problem, läs - och skrivsvårigheter, utvecklingsstörningar, synskador, dövhet, språkstörningar, demens, kognitiva funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa. 
  • När föräldrar försöker utföra sina arbetsuppgifter och andra sysslor efter att barnen har hållit dem vakna hela natten.  
  • När du eller jag, i vardagen, försöker surfa på mobilen på en skumpig buss eller i starkt solljus på stranden. 

Sökbar och begriplig

När du säkerställer att din webbplats eller e-tjänst är tillgänglig ökar du också chanserna till att fler både hittar och förstår ditt budskap.

Sökmotoroptimering, SEO, och tillgänglighet går ofta hand i hand. En tillgängligt utformad webbplats är oftast också optimerad för sökmotorer. Korrekt uppmärkta rubriker i koden gör exemplevis att både en gravt synskadad användare och Google kan förstå vad sidan handlar om och hur den är uppbyggd. 

En intuitivt utformad webbplats eller app kan både förhindra irritation och förlänga besökstiden på din webbplats. Om användaren blir irritetad ökar risken för att han eller hon istället går till konkurrenten. 

Begriplig information är förstås nödvändig för att nå ut med ett budskap, en nyhet eller ett produkterbjudande. Visste du att 25 procent av den vuxna befolkningen i Norge har svårt att förstå innehållet i en vanlig dagstidning? Om användaren inte hittar eller förstår informationen, kanske han eller hon behöver ta av din egen eller någon av dina medarbetares tid för att få hjälp. 

Vårt budskap är enkelt: hoppa på tåget nu, häng med i evolutionen, det finns bara vinnare i det här spelet. Norge ligger i framkant vad gäller lagstiftning om tillgängliga IKT-läsningar. Det ska vi vara stolta över. 

Susanna Laurin, VD på Funka