Tillgänglighetsarbetet går framåt, tro det eller ej

Krönika

Mitt under våra Tillgänglighetsdagar hände det så äntligen: Ministerrådet antog den Europeiska Tillgänglighetslagen! Det dröjer innan den kommer att göra skillnad i enskilda människors liv, men vi märker redan att bland annat banker och e-handelsaktörer börjar agera för att kunna möta kraven.

Susanna Laurin
Titel: Forsknings- och innovationschef

Diskussionen om lag eller inte lag har hållit på så länge jag kan minnas. I Europa har många efterfrågat ett regelverk, samtidigt som lagens baksidor varit tydliga i exempelvis USA. När man är mitt i standardisering och policyutveckling kan det ibland kännas som om ingenting händer, eftersom det går så långsamt. Men om man tittar tillbaka så har det faktiskt hänt väldigt mycket.

Den europeiska diskrimineringslagen kom aldrig längre än till ett förslag, men samma år som den strandade, 2008, togs beslutet om att utveckla en europeisk standard för krav på tillgänglighet på IT-området. Målet var att påverka upphandling och ett stort och långsiktigt arbete inleddes, där Funka bidrog aktivt.

2010 ratificerade EU FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den europeiska Funktionshinderstrategien 2010-2020 utgår från konventionen och lyfter tillgänglighet som en viktig faktor. För de flesta människor är det bara ord på ett papper, men det banade vägen för en rad initiativ:

 • 2012 kom förslaget om ett Webbtillgänglighetsdirektiv som skulle gälla offentlig sektor. Ingen visste om det skulle bli verklighet eller ej, eller hur lång tid det skulle ta. Funka levererade statistik på hur nivån på tillgänglighet i EUs medlemsstater och lobbyarbetet för samordning tog fart på riktigt.
 • 2014 publicerades den europeiska standarden EN301549, en stor framgång efter alla år av förhandlingar. Nu finns det äntligen gemensamma krav på tillgänglighet inom IT som funkar att bygga europeisk lagstiftning kring och vi börjar utbilda i EN-standarden och hålla föredrag om upphandlingsmetodik.
 • 2015 presenterades förslaget om en Europeisk Tillgänglighetslag. Jag minns det tydligt eftersom jag var i Mexiko för att ge stöd till regeringen i deras arbete med att använda EN-standarden och fick ringa hem för ett par intervjuer. Många var exalterade, nu skulle allt bli tillgängligt! Men ett förslag kan förändras en hel del fram till beslut, vilket vi sett ganska tydligt i det här fallet.
 • 2016 trädde Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft. Plötsligt hade EU på riktigt slagit in på lagstiftningsvägen. Jag fick i uppdrag att leda den grupp av experter som ger stöd till EU-kommissionen och medlemsstaterna under övergångsperioden och med att utarbeta tillsynsmetodik och mallen för självdeklaration. Parallellt startade Funka ett nätverk av tillsynsmyndigheter i olika medlemsstater som delar kunskap och erfarenheter på området.
 • 2017 trädde Upphandlingsdirektivet i kraft, med krav på tillgänglighet. Väldigt snart började IT-branschens generalister inse att de skulle behöva uppfylla kraven för att fortsätta leverera till offentlig sektor. Vi märkte det tydligt på alla förfrågningar vi fick från helt nya kunder. Lagen gjorde skillnad.
 • 2018 började Webbtillgänglighetsdirektivet att gälla för offentlig sektor. Plötsligt blev det full fart – och massor av frågor - inte minst eftersom tillsynsmyndigheten DIGG inrättades ungefär samtidigt.
 • 2019 träder alltså den Europeiska Tillgänglighetslagen i kraft, som täcker vissa utvalda produkter och tjänster i privat sektor. Samtidigt har offentlig sektor det första mål-datumet för Webbtillgänglighetsdirektivet, när nya webbplatser ska uppfylla kraven på tillgänglighet.

Det här innebär att myndigheter och kommuner kommer att visa vägen för det privata näringslivet. Parallellt med att EU-kommissionen tar fram föreskrifter för Tillgänglighetslagen  som riktar sig mot produkter och tjänster kommer offentlig sektor vänja sig vid att ställa krav på tillgänglighet oavsett om de bygger nytt eller uppgraderar äldre webbar. Branschen möter efterfrågan genom att utbilda sig och allt fler låter certifiera sina konsulter i tillgänglighet med hjälp av branschorganisationen IAAPs certifieringsprogram.

Det finns definitivt massor att göra fortfarande, men efter åratal av stagnation känns det faktiskt som om tillgänglighetsområdet nu växer så det knakar. Jag hoppas att våra innovationsprojekt som syftar till att utbilda fler tillgänglighetsexperter blir lyckosamma så att det i framtiden kommer finnas många som kan hjälpa till att göra den digitala världen bättre för oss alla.

Susanna Laurin
Forsknings- och innovationschef

Andra krönikor av Susanna Laurin

 • Vi går in i sommaren med stora kliv och en viss förvirring

  15 juni 2022

  Just nu är tillgänglighet är på allas läppar. En kombination av snabb och spridd digitalisering, nya lagkrav från EU-kommissionen och allt fler användare som reagerar på teknik-fatigue i pandemins spår gör att fokus ligger på ”våra” frågor.

 • Stängda skolor ställer krav på tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning

  30 juni 2021

  När skolan plötsligt ska fungera via webben ställs stora krav på tillgänglighet. Digitaliseringen innebär goda möjligheter för personer med olika typer av funktionsnedsättning att aktivt och självständigt delta på lika villkor som alla andra, men det bygger på att systemen är tillgängliga.

 • När tekniken hjälper människor

  12 februari 2021

  Funkas Forsknings- och Innovationschef Susanna Laurin om lösningar som verkligen ger stöd men som fortfarande har konstiga namn.

 • Tillgänglighet på avstånd

  10 december 2020

  En stor del av poängen med konferenser och möten är ju att träffas. Programpunkter i all ära, men de mest intressanta samtalen brukar uppstå i kaffepausen. Hur funkar det när fokus är att hålla avstånd till varandra?

 • En inspiratör har lämnat oss

  28 februari 2020

  Jan Holmegard har gått bort. Funkas Susanna Laurin minns en av synskaderörelsens mest stridbara personligheter med värme.

 • Fokus på äldre användare

  1 februari 2019

  Funkas VD Susanna Laurin rapporterar från debatt i EU-parlamentet och internationell standardisering som handlar om inkludering av äldre i IT-utveckling.

 • Tack för i år!

  29 november 2018

  Ännu ett år med tillgänglighet går mot sitt slut. Funkas Susanna Laurin vill slå ett slag för positiv återkoppling och uppmärksamma alla som vill göra rätt.

 • Mellan hopp och förtvivlan

  13 augusti 2018

  Nu bötfäller den norska tillsynsmyndigheten kommuner och företag som inte åtgärdar bristande tillgänglighet. Är det åt det håller även Sverige kommer att gå? Funkas Susanna Laurin funderar på utvecklingen med skärpt lagstiftning.

 • Se till att tillgängligheten flyter på

  29 maj 2018

  Funkas Susanna Laurin ser likheter mellan att jobba med tillgänglighet och att sköta en träbåt. Båda aktiviteterna kräver tålamod och resultatet kan bli till glädje för många.

 • Tysklands Inkluderingsdagar i Berlin

  5 december 2017

  I anslutning till Internationella Funktionshinderdagen pågår ständigt många intressanta evenemang. I år bidrar vi till programmet på Inclusion Days i Berlin, Tyskland.

 • Det är dags att säga ifrån!

  2 november 2017

  En dom i högsta förvaltningsdomstolen förväntas få ”svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskild”, enligt Försäkringskassan som nu uppmärksammar regeringen på att assistansen riskerar att urholkas helt. Vill vi helt seriöst att människor ska nekas ett värdigt liv på lika villkor med andra?

 • Tillgängliga sommarhälsningar

  12 juni 2017

  När solen glittrar i havet, fåglarna väcker oss i ottan och livet blir så där enkelt som sol och värme innebär på våra breddgrader gör en rapport om digitalisering mig på om möjligt ännu bättre humör.

 • Funka i USA

  6 mars 2017

  Vi försöker att vara med där det händer. När flera stora konferenser om tillgänglighet, dataspel och hjälpmedel pågår nästan samtidigt får vi mycket att göra.

 • Den eviga kostnadsfrågan

  7 februari 2017

  Funkas Susanna Laurin rapporterar från en EU-konferens om tillgänglighet i Bryssel. Fokus ligger i vanlig ordning på ekonomin när man diskuterar att inkludera näringslivet i lagstiftningen.

 • Att återvinna konsulter

  6 januari 2017

  Två av våra duktiga konsulter har provat vingarna på annat håll och sedan valt att komma tillbaka till oss på Funka. Det är naturligtvis extra roligt och vi har bett Oskar och Karin att berätta om sina erfarenheter.

 • 10 år med FN-konventionen

  5 december 2016

  Funkas Susanna Laurin funderar över vad det är vi firar på den internationella funktionshinderdagen. Tillgänglighet är mer än någonsin ett rörligt mål.

 • Ett internationellt perspektiv på tillgänglighet

  4 juli 2016

  Funkas Susanna Laurin rapporterar om ett spännande möte mellan experter från hela världen hos US Access Board i Washington i juni.

 • Rapport från European eAccessibility Forum i Paris

  17 juni 2016

  Den franska synskadeorganisationen BrailleNet arrangerar årligen en konferens om digital tillgänglighet. Temat för 2016 var internet of things. Funkas Susanna Laurin rapporterar.

 • Vådan av lagstiftning

  24 februari 2016

  En obehaglig trend skapar skandal i USA; med lagstiftningen som vapen tjänar advokaterna pengar men otillgängligheten består.

 • Det finns hopp om framtiden

  27 november 2015

  Funkas Susanna Laurin reflekterar över den oroliga tid som råder i världen och situationen för personer med funktionsnedsättning.

 • Integritet och kultur

  31 augusti 2015

  Funkas VD Susanna Laurin reflekterar kring kulturskillnader mellan Spanien och Sverige, den personliga integriteten och hur fel det kan bli, även när man anstränger sig för att göra rätt.

 • När vi njuter i fulla drag

  9 juni 2015

  Funkas Susanna Laurin funderar över trender inom tillgänglighet och det faktum att vi inte längre hinner fundera så mycket.

 • Lagen är på plats – vad händer nu?

  13 januari 2015

  Bristande tillgänglighet är numera diskriminering i lagens mening. Därmed kan alla vi användare börja klaga på dåliga system. Tillsammans kan vi göra skillnad!

 • När tekniken kan göra skillnad

  5 januari 2015

  Funkas Susanna Laurin funderar över varför frågan hur vi röstar inte får utrymme i valrörelsen, när det finns gott om exempel på hur röstningsförfarandet kan göras mer tillgängligt.

 • Föreningen för inbördes beundran

  24 september 2014

  I sin krönika tar Funkas Susanna Laurin upp frågan om hur vi kan sprida insikten att tillgänglighet är viktigt utanför den krets som redan är frälsta.

 • Solig sommar men inga lata dagar

  27 maj 2014

  Susanna Laurin, på Funka, är en inbiten seglare. Men i sin krönika tar hon upp att det just nu händer så mycket på tillgänglighetsområdet att det är svårt att ta ledigt och koppla av.

 • Vart tog webben vägen?

  4 mars 2014

  Äntligen har det kommit ett lagförslag om att ta in bristande tillgänglighet i diskrimineringslagstiftningen. Men i sin krönika undrar Funkas Susanna Laurin var IT-frågorna tog vägen?

 • Bra för alla ...?

  18 februari 2014

  Live captioning, eller skrivtolkning, är en av de saker som besökarna på Funkas Tillgänglighetsdagar lyfter fram som det mest imponerande. Funkas Susanna Laurin funderar på varför det inte förekommer oftare?

 • Funkas julbrev 2013

  20 december 2013

  Susanna Laurin, på Funka, summerar ett intensivt år. Ett år med fortsatt tillväxt, fortsatt expansion i Norge och ett nytt kontor i Madrid.

 • Så vad tycker vi om förslaget till direktiv egentligen?

  19 november 2013

  Funkas Susanna Laurin skriver tycker det är tråkigt att alla är så rädda för höga kostnader när nya regelverk inom tillgänglighet på EU-nivå diskuteras. Men vad kostar det inte att utestänga användare med funktionsnedsättning?

 • Jag trodde att jag var klarsynt

  15 oktober 2013

  Susanna Laurin, på Funka, skriver i sin krönika om sin dåliga syn och vilka konsekvenser det medför i vardagslivet.

 • I tid och otid

  6 september 2013

  Funkas VD Susanna Laurin funderar på klockor och tekniken för att hålla koll på tiden.

 • Nu tillhör man inventarierna ...

  4 juni 2013

  Susanna Larurin, på Funka, skulle bara ta ett kortare uppdrag, men ser i sin krönika nu tillbaka på 10 händelserika år på Funka.

 • Varför WCAG inte räcker

  2 april 2013

  I diskussionerna om kommande EU-lagstiftning om tillgänglighet argumenterar Funkas Susanna Laurin för varför WCAG 2.0 AA inte alls är tillräckligt ur ett användarperspektiv.

 • Lite svinn får man räkna med

  21 januari 2013

  Funkas Susanna Laurin reflekterar kring varför de interna systemen på många arbetsplatser är så dåliga, och vilka konsekvenser det får för de anställda som tvingas arbeta i dem.

 • Den andra betydelsen av tillgänglighet

  19 september 2012

  Funkas VD Susanna Laurin tipsar om en smart liten pryl som gör uppkopplingen stabil i skärgården.

 • Ska berätta en sak

  3 oktober 2005

  Kent-Ove Wåhlberg berättar om en lustig situation där både han och Funka försökte påverka en myndighet att bli mer tillgänglig.