Beroendeframkallande blanketter

Jag tror inte att det finns en vuxen människa i det här landet som inte kommit i kontakt med någon av Försäkringskassans blanketter.

Som funktionshindrad, i mitt fall synskadad, har jag definitivt inte kunnat undvika dem. Det finns blanketter för sjukskrivning, rehabiliteringsersättning, ansökan om bidrag till arbetshjälpmedel, ja listan kan bli lång. Jag har fått x antal kuvert med blanketter hemsända som ska fyllas i med anledning av min synskada (gärna med en liten handskriven postit-lapp fastsatt på ett blad med någon anvisning). Varje gång har jag känt mig lika frustrerad. Handläggaren som har hand om mitt fall vet ju att jag inte kan läsa vad som står på papperen och förutsätter naturligtvis att jag har någon som kan läsa det och hjälpa mig att fylla i blanketten.

Från början hade jag förstås ingen annan väg att gå men nu är det ju så himla bra att det finns teknik som gör det möjligt för oss funktionshindrade att ta del av mycket av det som datorerna kan presentera så när jag fick tillgång till hjälpmedel så förändrades förutsättningarna. Internet är som bekant ett sådant exempel där för oss annars stängda dörrar kan öppnas. Datorerna tillsammans med de hjälpmedel som finns utvecklade för funktionshindrade gör att vi kan undvika många situationer där vi annars skulle vara beroende av andra. Jag tycker att Försäkringskassan har en mycket väl utformad och tillgänglig webbplats och när det var aktuellt för mig att ansöka om bidrag för arbetshjälpmedel upptäckte jag att alla blanketter fanns där för ifyllnad.

”Bra, nu slipper jag vänta på min man och förklara vad som ska stå”, tänkte jag. Det var bara en detalj som satte käppen i hjulet, det gick inte att läsa ledtexterna, vilket innebär att jag som surfar med hjälpmedel inte har en aning om vad som ska stå var i formuläret. Det kan vara nog så svårt att alltid förstå vad som förväntas att man skriver i respektive fält som ska fyllas i, men att inte ens få en ledtråd, ja, då är det förstås omöjligt.

Jag anmälde felet till Internetkundtjänsten som inte kände till problemet tidigare, vilket fick mig att tänka på att vi nog är rätt så många som sitter tysta och accepterar hinder av det här slaget istället för att ta kontakt med webbansvariga.

Nu hoppas jag bara att Försäkringskassan fixar felet så att jag åtminstone kan klara detta på egen hand. Beroende skapar både frustration och ohälsa så det borde verkligen ligga i Försäkringskassans intresse att se till att det kan undvikas så långt det är möjligt.

Gunilla Söderling, en av många som hört av sig till Funka med åsikter om internet och tillgänglighet.