Den eviga kostnadsfrågan

Krönika

På Europa-nivå diskuteras en ny europeisk tillgänglighetslagstiftning som ska omfatta näringslivet, European Accessibility Act. För att sprida kunskap om tillgänglighet anordnade EU-kommissionen en tvådagarskonferens i Bryssel 2-3 februari.

Susanna Laurin
Titel: Forsknings- och innovationschef

Målet med evenemanget som kallades ”workshop” var inte att diskutera själva lagen, det framgick tydligt i inledningsanförandet, utan att presentera olika perspektiv och att lära av varandra. Men naturligtvis var den föreslagna lagstiftningen elefanten i rummet. Åsikterna går, som vanligt, isär.

Deltagarna var representanter från olika medlemsstater, EU-parlamentariker och kommissionärer samt centrala policy makers från USA och Canada. Dessutom deltog brukarorganisationer och kommersiella aktörer från bland annat flygbranschen.

Funkas perspektiv var det affärsmässiga; hur tillgänglighet kan vara en drivkraft för innovation och vilka positiva möjligheter som gemensamma krav på tillgänglighet innebär för små och medelstora företag.

Användare med olika funktionsvariationer visade hur viktigt tillgänglighet är för dem i olika situationer. Många kloka talare delade med sig av forskningsrön, projektresultat och goda exempel. Av reaktioner, frågor och diskussioner under dagarna att döma, var det många som lärde sig något nytt, vilket naturligtvis är glädjande. Det är inte alltid vi tillgänglighets-nördar når en ny publik.

Men är det dyrt?

Hur väl vi och andra än argumenterar för att tillgänglighet är rätt och riktigt, innovativt och sexigt, återkommer ändå alltid frågan om pengar. En lag som ställer krav på tillgänglighet i ett brett perspektiv förväntas bli dyrbar för många, speciellt mindre företag.

Funka är inte förespråkare för lagstiftning till varje pris, eftersom vi ser baksidan av rigida regelverk på flera marknader. Men det är inte kostnaden vi är skeptiska till, utan implementationen, eftersom en kombination av klok lagstiftning och andra verktyg krävs för att åtgärderna ska bli framgångsrika. Det är en annan fråga, som jag skrivit om många gånger förut.

Det som diskuteras i Bryssel just nu är i stället hur riktigt små entreprenörer, så kallade mikroföretag, ska överleva om deras webbplatser måste vara tillgängliga. Som om webbutveckling var den största kostnaden för ett bageri eller en blomsteraffär? Jag tycker det börjar likna en skendebatt.

Sans och balans i argumentationen

Regelverk får naturligtvis inte riskera att slå ut småföretag som gör så gott de kan. Och det finns byråkrati så det räcker och blir över. Så den spontana aversionen mot nya pålagor kan jag ha viss förståelse för.

Men det låter ibland som att den stackars företagaren skulle vakna en dag och plötsligt vara tvungen till miljoninvesteringar. Det är knappast troligt, med tanke på hur lång omställningstid berörda aktörer brukar få på sig vid införande av ny lagstiftning på det här området. Undantag för orimlig börda kommer säkerligen att finnas med, och en successiv förbättring när man ändå gör uppdateringar och re-design borde varken vara speciellt dyrt eller omöjligt, med tanke på hur tekniken fortsätter att bli allt bättre ur tillgänglighetsperspektiv.

Dessutom tror jag att teknikutvecklingen kommer att gå snabbare nu än tidigare. När upphandlingsdirektivet får genomslag kommer det att innebära att IT-branschen lär sig att utveckla tillgängliga system. Inte för att leverantörerna har lagkrav på sig, utan för att upphandlarna ställer krav, eftersom offentlig sektor behöver följa upphandlingslagen. Ur leverantörernas perspektiv är det alltså efterfrågan som driver den utvecklingen. Det vore både kostsamt och direkt korkat att hålla parallella versioner uppdaterade, dels en tillgänglig variant för att uppfylla kraven gentemot offentlig sektor, dels en otillgänglig för andra kunder. På sikt är jag säker på att det kommer att bli lätt(are) för inköpare att välja en tillgänglig lösning.

De flesta riktigt små företag har nog inte en egen IT-avdelning, utan de använder gratis-verktyg och/eller små leverantörer för sin webbplats. Här finns naturligtvis ett glapp: även om de stora aktörerna som säljer till offentlig sektor erbjuder tillgängliga lösningar är det inte säkert att open source-lösningar och ”Nisses webbyrå” gör det. Men hittills har det inte sällan varit de mindre aktörerna som legat i framkant vad gäller enkelhet och användarvänlighet. Om och när det blir main stream med grundläggande tillgänglighet borde det kunna sprida sig. Se bara på hur attityder förändrats vad gäller miljö eller jämställdhet. Även aktörer som inte omfattas av lagstiftning påverkas av samhällets normer i stort.

Alternativet kostar mer

Det är svårt att beräkna exakt vad tillgänglighet kostar. Många, även vi, har försökt, men ingen har riktigt lyckats få fram övertygande siffror. Det beror bland annat på att det är svårt att särskilja just arbetet med tillgänglighet från annan utveckling.

Men det omvända perspektivet finns det inte heller några exakta siffror på. Vad kostar det att inte göra nåt? Att låta människor stå utanför delar av samhällslivet, erbjuda särlösningar eller lita på att anhöriga ställer upp? Det vore intressant att titta på alternativkostnaden, ur samhällsekonomiskt perspektiv. Att det är mycket dyrköpt för den enskilda individen ser vi bevis för varje dag.

Jag hoppas att fler börjar betrakta tillgänglighet som en självklar konkurrensfördel. Då kan vi alla se fram emot bra och kreativa lösningar. Och ingen kommer längre att fokusera på priset.

EU-kommissionens tillgänglighetskonferens (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Organisationer varnar om en urvattnad EU-lag (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Andra krönikor av Susanna Laurin

 • Vi går in i sommaren med stora kliv och en viss förvirring

  15 juni 2022

  Just nu är tillgänglighet är på allas läppar. En kombination av snabb och spridd digitalisering, nya lagkrav från EU-kommissionen och allt fler användare som reagerar på teknik-fatigue i pandemins spår gör att fokus ligger på ”våra” frågor.

 • Stängda skolor ställer krav på tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning

  30 juni 2021

  När skolan plötsligt ska fungera via webben ställs stora krav på tillgänglighet. Digitaliseringen innebär goda möjligheter för personer med olika typer av funktionsnedsättning att aktivt och självständigt delta på lika villkor som alla andra, men det bygger på att systemen är tillgängliga.

 • När tekniken hjälper människor

  12 februari 2021

  Funkas Forsknings- och Innovationschef Susanna Laurin om lösningar som verkligen ger stöd men som fortfarande har konstiga namn.

 • Tillgänglighet på avstånd

  10 december 2020

  En stor del av poängen med konferenser och möten är ju att träffas. Programpunkter i all ära, men de mest intressanta samtalen brukar uppstå i kaffepausen. Hur funkar det när fokus är att hålla avstånd till varandra?

 • En inspiratör har lämnat oss

  28 februari 2020

  Jan Holmegard har gått bort. Funkas Susanna Laurin minns en av synskaderörelsens mest stridbara personligheter med värme.

 • Tillgänglighetsarbetet går framåt, tro det eller ej

  6 maj 2019

  Ibland är det svårt att få syn på att saker förändras när du är mitt uppe i det. Det är kanske dags att ta ett steg tillbaka och fundera på allt som hänt inom vårt område. Utvecklingen är ganska imponerande, skriver Funkas Forsknings- och innovationschef Susanna Laurin.

 • Fokus på äldre användare

  1 februari 2019

  Funkas VD Susanna Laurin rapporterar från debatt i EU-parlamentet och internationell standardisering som handlar om inkludering av äldre i IT-utveckling.

 • Tack för i år!

  29 november 2018

  Ännu ett år med tillgänglighet går mot sitt slut. Funkas Susanna Laurin vill slå ett slag för positiv återkoppling och uppmärksamma alla som vill göra rätt.

 • Mellan hopp och förtvivlan

  13 augusti 2018

  Nu bötfäller den norska tillsynsmyndigheten kommuner och företag som inte åtgärdar bristande tillgänglighet. Är det åt det håller även Sverige kommer att gå? Funkas Susanna Laurin funderar på utvecklingen med skärpt lagstiftning.

 • Se till att tillgängligheten flyter på

  29 maj 2018

  Funkas Susanna Laurin ser likheter mellan att jobba med tillgänglighet och att sköta en träbåt. Båda aktiviteterna kräver tålamod och resultatet kan bli till glädje för många.

 • Tysklands Inkluderingsdagar i Berlin

  5 december 2017

  I anslutning till Internationella Funktionshinderdagen pågår ständigt många intressanta evenemang. I år bidrar vi till programmet på Inclusion Days i Berlin, Tyskland.

 • Det är dags att säga ifrån!

  2 november 2017

  En dom i högsta förvaltningsdomstolen förväntas få ”svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskild”, enligt Försäkringskassan som nu uppmärksammar regeringen på att assistansen riskerar att urholkas helt. Vill vi helt seriöst att människor ska nekas ett värdigt liv på lika villkor med andra?

 • Tillgängliga sommarhälsningar

  12 juni 2017

  När solen glittrar i havet, fåglarna väcker oss i ottan och livet blir så där enkelt som sol och värme innebär på våra breddgrader gör en rapport om digitalisering mig på om möjligt ännu bättre humör.

 • Funka i USA

  6 mars 2017

  Vi försöker att vara med där det händer. När flera stora konferenser om tillgänglighet, dataspel och hjälpmedel pågår nästan samtidigt får vi mycket att göra.

 • Att återvinna konsulter

  6 januari 2017

  Två av våra duktiga konsulter har provat vingarna på annat håll och sedan valt att komma tillbaka till oss på Funka. Det är naturligtvis extra roligt och vi har bett Oskar och Karin att berätta om sina erfarenheter.

 • 10 år med FN-konventionen

  5 december 2016

  Funkas Susanna Laurin funderar över vad det är vi firar på den internationella funktionshinderdagen. Tillgänglighet är mer än någonsin ett rörligt mål.

 • Ett internationellt perspektiv på tillgänglighet

  4 juli 2016

  Funkas Susanna Laurin rapporterar om ett spännande möte mellan experter från hela världen hos US Access Board i Washington i juni.

 • Rapport från European eAccessibility Forum i Paris

  17 juni 2016

  Den franska synskadeorganisationen BrailleNet arrangerar årligen en konferens om digital tillgänglighet. Temat för 2016 var internet of things. Funkas Susanna Laurin rapporterar.

 • Vådan av lagstiftning

  24 februari 2016

  En obehaglig trend skapar skandal i USA; med lagstiftningen som vapen tjänar advokaterna pengar men otillgängligheten består.

 • Det finns hopp om framtiden

  27 november 2015

  Funkas Susanna Laurin reflekterar över den oroliga tid som råder i världen och situationen för personer med funktionsnedsättning.

 • Integritet och kultur

  31 augusti 2015

  Funkas VD Susanna Laurin reflekterar kring kulturskillnader mellan Spanien och Sverige, den personliga integriteten och hur fel det kan bli, även när man anstränger sig för att göra rätt.

 • När vi njuter i fulla drag

  9 juni 2015

  Funkas Susanna Laurin funderar över trender inom tillgänglighet och det faktum att vi inte längre hinner fundera så mycket.

 • Lagen är på plats – vad händer nu?

  13 januari 2015

  Bristande tillgänglighet är numera diskriminering i lagens mening. Därmed kan alla vi användare börja klaga på dåliga system. Tillsammans kan vi göra skillnad!

 • När tekniken kan göra skillnad

  5 januari 2015

  Funkas Susanna Laurin funderar över varför frågan hur vi röstar inte får utrymme i valrörelsen, när det finns gott om exempel på hur röstningsförfarandet kan göras mer tillgängligt.

 • Föreningen för inbördes beundran

  24 september 2014

  I sin krönika tar Funkas Susanna Laurin upp frågan om hur vi kan sprida insikten att tillgänglighet är viktigt utanför den krets som redan är frälsta.

 • Solig sommar men inga lata dagar

  27 maj 2014

  Susanna Laurin, på Funka, är en inbiten seglare. Men i sin krönika tar hon upp att det just nu händer så mycket på tillgänglighetsområdet att det är svårt att ta ledigt och koppla av.

 • Vart tog webben vägen?

  4 mars 2014

  Äntligen har det kommit ett lagförslag om att ta in bristande tillgänglighet i diskrimineringslagstiftningen. Men i sin krönika undrar Funkas Susanna Laurin var IT-frågorna tog vägen?

 • Bra för alla ...?

  18 februari 2014

  Live captioning, eller skrivtolkning, är en av de saker som besökarna på Funkas Tillgänglighetsdagar lyfter fram som det mest imponerande. Funkas Susanna Laurin funderar på varför det inte förekommer oftare?

 • Funkas julbrev 2013

  20 december 2013

  Susanna Laurin, på Funka, summerar ett intensivt år. Ett år med fortsatt tillväxt, fortsatt expansion i Norge och ett nytt kontor i Madrid.

 • Så vad tycker vi om förslaget till direktiv egentligen?

  19 november 2013

  Funkas Susanna Laurin skriver tycker det är tråkigt att alla är så rädda för höga kostnader när nya regelverk inom tillgänglighet på EU-nivå diskuteras. Men vad kostar det inte att utestänga användare med funktionsnedsättning?

 • Jag trodde att jag var klarsynt

  15 oktober 2013

  Susanna Laurin, på Funka, skriver i sin krönika om sin dåliga syn och vilka konsekvenser det medför i vardagslivet.

 • I tid och otid

  6 september 2013

  Funkas VD Susanna Laurin funderar på klockor och tekniken för att hålla koll på tiden.

 • Nu tillhör man inventarierna ...

  4 juni 2013

  Susanna Larurin, på Funka, skulle bara ta ett kortare uppdrag, men ser i sin krönika nu tillbaka på 10 händelserika år på Funka.

 • Varför WCAG inte räcker

  2 april 2013

  I diskussionerna om kommande EU-lagstiftning om tillgänglighet argumenterar Funkas Susanna Laurin för varför WCAG 2.0 AA inte alls är tillräckligt ur ett användarperspektiv.

 • Lite svinn får man räkna med

  21 januari 2013

  Funkas Susanna Laurin reflekterar kring varför de interna systemen på många arbetsplatser är så dåliga, och vilka konsekvenser det får för de anställda som tvingas arbeta i dem.

 • Den andra betydelsen av tillgänglighet

  19 september 2012

  Funkas VD Susanna Laurin tipsar om en smart liten pryl som gör uppkopplingen stabil i skärgården.

 • Ska berätta en sak

  3 oktober 2005

  Kent-Ove Wåhlberg berättar om en lustig situation där både han och Funka försökte påverka en myndighet att bli mer tillgänglig.