Diskriminerar de nationella proven elever med dyslexi?

Skolverket har bestämt att elever med dyslexi inte får använda uppläsande hjälpmedel vid de nationella proven i svenska.

Problemet verkar bero på hur Skolverket ser på begreppen ”läsförmåga” respektive ”läsförståelse”. Skolverket använder dessa begrepp utan att vara tydlig med hur de är definierade.

Personer med dyslexi har problem med det som brukar kallas avkodning. Det betyder inte att man behöver ha problem med läsförståelsen, det vill säga att tolka och resonera kring innehållet i en text.

Skolverket har utformat de nya nationella proven så att de mäter avkodning och läsförståelse samtidigt. Skolverket beskriver detta som att man både ska kunna läsa med flyt och göra tolkningar av texten. För att kunna bedöma och sätta betyg på det anser Skolverket att alla elever måste läsa texten själv.

Med Skolverket tolkning betyder det att man ska använda sina ögon, titta på texten och därmed läsa den. Skolverket godkänner undantag från detta för blinda elever som tillåts läsa texten med sina fingrar via punktskrift. Man kan alltså enligt skolverket läsa antingen med ögonen eller med fingrarna. Däremot kan man enligt Skolverket inte läsa genom att lyssna på en text. Då mäts inte förmågan att både läsa med flyt och förmågan att analysera texter.

Detta skapar stora svårigheter för elever med dyslexi. I den vanliga undervisningen har de rätt till talböcker och inlästa texter. Med dessa hjälpmedel har många inga problem att tolka och resonera kring texterna. Dessa elevers funktionsnedsättning är just problemen med avkodning. Och det problemet kompenseras med hjälpmedel. Det är ingen som kräver att rullstolsburna elever ska göra uppgifter inom gymnastiken utan sin rullstol men här har en situation uppstått där vissa elever måste göra prov utan sina hjälpmedel.

Under Dysleximässan i höstas var frågan uppe till debatt och Torbjörn Lundgren, svensk nestor inom läs- och skrivområdet, berättar mer om begreppsförvirringen i en krönika på Dyslexiförbundet FMLS webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som vill använda ett uppläsande hjälpmedel på webben kan använda Talande Webb helt gratis

Stefan Johansson