Framtidens tillgänglighet

Det spännande arbete vi gjort för den norska tillsynsmyndigheten Difi med att ta fram vägledningsmaterial för utplacering av automater med tanke på universell utformning ledde så småningom hela vägen till ICCHP, en konferens vi sällan medverkar vid eftersom den ligger mitt i semesterperioden.

Arbetet för Difi innebar att gräva ner sig i ett flertal standarder, och skapa mening och begriplighet för icke-experter. Intresset för den här typen av erfarenhet är stort, hur kan vi göra standarder mänskliga? Flera andra talare tryckte också på behovet av uppdaterade och harmoniserade standarder och vägledande material.

Att delta på konferensen gav mig också möjligheten att lyssna på en mängd intressanta föredrag. Hur summerar man sina intryck från en tre dagar lång konferens med fokus på enbart tillgänglighet och hjälpmedel? En konferens där vetenskapliga artiklar om totalt 1253 sidor presenterats. Där varje artikel enbart täcker en liten del av ett mycket större arbete som ligger bakom? Det är förstås ett omöjligt uppdrag.

I tre dagar känns det som att jag stått med en pappersmugg och försökt fånga vatten från Niagarafallen. Med fyra parallella spår och ofta intressanta ämnen samtidigt i alla fyra spåren är det förstås mycket man missar. Samtidigt är det otroligt mycket spännande att plocka med sig.

Många nya tekniker under utveckling

Arbetet med att underlätta livet för personer med funktionsnedsättning genom tankekontrollerade gränssnitt (BCI), ultrahaptiska gränssnitt, 3D-ljud, VR, AR, AI och 3D-printade hjälpmedel kommer utan tvekan att revolutionera livet för många människor de kommande decennierna.

Tankekontrollerade gränssnitt har funnits länge, och vi har kommit långt från de enklare lösningarna som bara kände av att det var hjärnaktivitet och med det försökte styra gränssnittet (på/av). Idag kan forskarna konstruera lösningar som inte bara känner av en aktivitet i hjärnan och mappar den mot att styra en protes. Det går till och med att känna av mer exakt vad det är användaren försöker göra, exempelvis greppa ett glas med höger hand. Dessutom är det möjligt att ge sensorisk återkoppling på handlingen. Vi är långt ifrån proteser som känns som en riktig arm/hand, och det krävs lång träning för att det ska fungera, men utvecklingen är häpnadsväckande.

Ultrahaptiska gränssnitt innebär att du kan skapa kännbara reglage i tomma luften, Du kan skapa miljöer som användaren kan utforska med känseln och styra med rörelser i tomma luften.

3D-ljud kan användas för att låta gravt synskadade användare placera ut virtuella ljudfyrar i ett rum för att enkelt hitta tillbaka till kaffemaskinen eller utgången, eller till att träna nysynskadade att använda hörseln i navigationen.

Det finns oändligt mycket spännande på gång, och många tekniker som egentligen bara väntar på nästa ”iPhone” för att slå igenom på allvar.

Tillgänglighet som underlättar för alla

För mig som tillgänglighetsexpert inom IT är det också befriande att se hur mycket arbete som nu fokuseras på att utveckla bra gränssnitt för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Det handlar då inte enbart om appar och hjälpmedel för att hjälpa individen, utan också om att involvera användarna i utvecklingsprocessen av nya gränssnitt. Gränssnitt som inte behöver ha något i sig med funktionsnedsättningen att göra. Fler och fler ser behovet av att inkludera den här gruppen för att skapa bättre gränssnitt för alla användare. Att det inte minst lyfts inom den akademiska världen är otroligt viktigt för utvecklingen.

Trenden är tydlig. Det kommer att finnas fler och fler sätt att styra och ta till sig information och tjänster på. Vi kommer att ha större och större hjälp av tekniken för att hitta, sålla och förstå vår omgivning och de gränssnitt vi kommer i kontakt med. Det här ställer förstås krav på att det vi utvecklar är robust, följer standarder och är så enkelt som möjligt. Standardisering är förstås också viktigt, liksom utvecklingen av de nya tillgänglighetskraven (Accessibility Guidelines) i W3Cs ”Silver”-projekt.

Jag har ingen möjlighet att ge så många exempel på allt intressant som pågår som jag skulle vilja, men ta gärna del av artiklarna från konferensen via länkarna nedan, och sök på Youtube efter ”brain controlled interfaces” och ”ultrahaptics”, det finns massor av intressanta videor där ute.

Norges tillsynsmyndighet Difi väljer Funka för stöd kring automater

Del 1 av konferensmaterialet (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Del 2 av konferensmaterialet (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Programmet för konferensen ”International Conference on Computers Helping People with Special Needs, med en del av presentationen (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Andreas Cederbom