Hur blir livet framöver?

Krönika

Den här texten handlar om personlig assistans och mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning ur ett svenskt perspektiv. En fantastisk hjälp i livet för den som behöver assistans och rättigheter vi mer eller mindre tar för givet. Men nu är de trygga fundamenten i gungning. Funkas Stefan Pelc oroas över utvecklingen.

Stefan Pelc
Titel: Webbredaktör

Media rapporterar allt oftare om att personer med funktionsnedsättning förlorar sin personliga assistans. Vissa brukare förlorar en stor del av sina assistanstimmar och vissa andra förlorar all den assistans som de tidigare varit beviljad. Trots att funktionsnedsättningen är oförändrad. Regeringen har inte heller ändrat lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nedskärningarna baseras på prejudicerande rättsfall vilka Försäkringskassan väljer att tolka till brukarnas nackdel. Detta sker eftersom regeringen har givit Försäkringskassan nya direktiv, vilket lett till att färre assistanstimmar beviljats. Skälet ska enligt ansvariga politiker vara att minska fusk och överutnyttjande av assistansersättning. Fusk och kriminalitet ska självklart beivras men sanningen är att den här metoden slår väldigt fel.

Uppluckrade regler skapar oro

För mig som är assistansanvändare är nedskärningarna en skrämmande utveckling. Jag har en konstant oro i kroppen över att jag snart också kan vara en av dom som förlorar rätten till statlig personlig assistans. Jag behöver assistans och hjälp med i stort sett allt, till exempel laga mat, föra mat till munnen, andas (med hjälp av en portabel respirator), dusch, toa, på- och avklädning, vanliga husgöromål och att leva som alla andra med jobb, fritid samt umgänge med släkt, vänner och bekanta. Trots att jag idag är beviljad assistans dygnet om och har en grav rörelsenedsättning så finns det alltså ingen garanti att jag blir beviljad assistans framöver.

Tanken på att jag exempelvis inte ska kunna fortsätta jobba på Funka eller att bli isolerad i lägenheten i brist på assistans jagar mig. Jag är född på 60-talet och uppväxt i skiftet när Sverige gick från institutioner där många funktionsnedsatta fick bo och leva till förändringen med mer integrering i det ordinära samhället. För egen del slapp jag institutionsboende men jag har ändå fått uppleva isolering och en form av husarrest innan LSS och assistans blev till. Den tiden vill jag inte tillbaka till men den tiden är värd att minnas och ha som referens.

I år är det val och det gör ovissheten ännu större. Funktionshinderrörelsen kommer göra assistans till en viktig valfråga och alla partier kommer försöka presentera sin lösning mot försämringarna. Men egentligen väntar nog de flesta politiker på förslagen från regeringens särskilda utredare i den pågående LSS-utredningen. Förslagen ska presenteras den 1 oktober 2018. Efter valet.

Värna det vi redan har

Att bli beviljad assistans kan göra att funktionsnedsatta kan leva mer självständigt och med en högre grad av självbestämmande. I Sverige tar vi funktionsnedsatta assistans mer eller mindre för givet idag. I vissa andra länder är det fortfarande bara en ouppnåelig dröm. Det ska vi inte glömma. Därför ska vi fortsätta fajtas för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, personlig assistans och tillgänglighet.

Assistans gör mitt och andra funktionsnedsattas liv mer tillgängligt. Det har i alla fall Sverige råd med.

Hur illa det än är här är det alltid nyttigt med lite referenser till de som har det sämre. Se gärna den tänkvärda dokumentärfilmen ”Dödlig diskriminering” på UR Play. Den ruskar om och gör att man får perspektiv på funktionsnedsattas situation i en annan del av världen.

Faktaruta

LSS-utredningen

Utredningen ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Syftet med uppdraget är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen.

Dokumentärfilmen ”Dödlig diskriminering”

Den rullstolsburna programledaren Sophie Morgan besöker Ghana, ett land som enligt Human Rights Watch är ett av de värsta i världen för människor med funktionsnedsättning. Några välfungerande institutioner hittar hon, men mest möter hon magi och ovetenskapliga metoder. Filmen innehåller till viss del starka scener.

Filmens längd: 57:07 minuter

Dokumentärfilmen ”Dödlig diskriminering” (svensk text och engelskt tal), öppnas i nytt fönster

Andra krönikor av Stefan Pelc

 • Tänk vad en liten ramp kan göra skillnad

  3 mars 2017

  Stefan Pelc, webbredaktör på Funka har testat en ramp som överbryggar många olika fysiska hinder och rekommenderar fler att köpa in ramper så att den fysiska miljön blir tillgänglig för alla.

 • Tillgänglig stadsodling

  1 juli 2015

  En krönika av Funkas rullstolsburna webbredaktör, Stefan Pelc, som delar med sig av sina lärdomar i att bygga en tillgänglig odling.

 • Funka gör graffiti tillgängligt i Kosovo

  17 maj 2013

  Funkas Stefan Pelc fick ett spännande uppdrag att åka ner till Kosovo och inspirera rörelsehindrade ungdomar att måla graffiti. Det blev en resa med många intryck och väldigt mycket sprayad färg.

 • Utan assistans stannar livet

  7 maj 2012

  Funkas webbredaktör Stefan Pelc berättar om varför det är viktigt att värna om personlig assistans och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 • Vandra i otillgänglighetens marker

  16 december 2011

  Funkas webbredaktör Stefan Pelc reflekterar över tillgängligheten i byggd miljö för personer med rörelsehinder och de som kan bli riktiga hjältar.