Kommunwebb 2.0

Kommuner är en intressant företeelse. De är både oerhört lika varandra samtidigt som det skiljer oändligt mycket mellan dem. I princip gör Arjeplogs kommun och Stockholm stad samma saker. De tillhandahåller service till medborgarna, främjar ortens utveckling med mera. Men skillnaden är avgrundslik, den ena kommunen har bara ca 3159 invånare medan den andra har över en miljon. De ekonomiska resurserna är också helt olika, och därmed även resurserna när det gäller webbplatsen.

Vi brukar emellanåt skämta om att det ju egentligen är onödigt att lägga ner en massa utvecklingsarbete på en ny kommunwebbplats, det borde bara vara att plocka mallen ”Kommunwebb 1.0” från hyllan och installera, så lika är kommunernas verksamheter och behov av sina webbplatser. Tanken är lite knäpp, men tänk om vi tar det ett steg till. Varför ska varenda liten kommun satsa resurser på att bygga en egen webbplats? När det i stora drag är samma information man vill ha ut? Varför inte ha www.kommun.se som en webbplats för alla kommuner? Nåja, alla kommer inte att vilja gå med, men många skulle kanske kunna spara mycket på det.

Föreställ dig att du kommer till samma webbplats oavsett om du väljer www.arjeplog.se eller www.stockholm.se. Skillnaden är att i det första fallet laddas webbplatsen med de data och det innehåll som finns sparat för Arjeplog i mallen, och i det andra fallet laddas data och innehåll som är sparat för Stockholm i mallen. Kommunen kan styra över vilken information som ska finnas i strukturen, vilka färger och grafiska element som ska användas, men tekniskt sett är det samma webbplats oberoende om du går via Arjeplog eller Stockholm, det är samma menyer, men med lite olika innehåll.

Plötsligt behöver inte den lilla kommunens enda IT-personen ägna större delen av sin arbetstid åt att försöka upphandla och implementera servrar och webbplatser, utan kan ägna sig åt att hålla informationen uppdaterad och korrekt.
I webbplatssystemet kan finnas färdiga texter med bakgrundsinformation och allmän information som man kan välja att använda på sin webbplats. Det kan finnas en gemensam bilddatabas och gemensamma funktioner för chat, e-posthantering och support.

Tänk dig själv som medborgare i Stockholm. Plötsligt vill du flytta till en naturskön omgivning, du kanske har hittat jobb, du tar familjen med dig och flyttar till Arjeplog. När du flyttat in öppnar du din dator och surfar till www.arjeplog.se, och plötsligt är du på samma webbplats som när du förr skrev www.stockholm.se med samma menygrupper, men med Arjeplogs information. Du vet var du ska leta, hur funktionerna fungerar och hur webbplatsen är uppbyggd. Här skulle kunna sparas mycket tid och oändliga skattemedel.

Andreas Cederbom