Larmet är inte tillgängligt

När jag vill ta reda på om en verksamhet är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning så tillämpar jag ett enkelt test. Jag brukar helt enkelt gå in på handikapptoaletten och trycka på larmet. Det piper – men det kommer ingen. Och kommer det ingen så är verksamheten inte tillgänglig.

Arbetet med fysisk tillgänglighet består ofta av handlingsplaner och checklistor och i bakgrunden tronar Boverket i sitt outgrundliga sätt att presentera dessa regler. Men vad är det egentligen för problem vi försöker lösa? Det står till exempel i alla de där checklistorna att det ska finnas larm på handikapptoaletter. Check – så sätter man kryss för det under en inventering av tillgänglighet.

Men det spelar ju ingen roll om det finns ett larm om det inte kommer någon och hjälper den som larmar. Alltså måste man testa. Gå in på toaletten, tryck på larmet och vänta. Ta gärna med dig en bok. Riv Hindren från Handisam är lagom tjock och passar bra i sammanhanget. Eller ta med en matsäck. För du får vara beredd på att vänta. Länge. Det brukar nämligen inte komma någon till din undsättning. Du kan ligga där inne och krampa, du kan ha svalt din tunga eller ha fastnat med slipsen i toalettpappershållaren. Ingen kommer. Jag har provat det här hos många av de stora myndigheterna. Ingen kommer. Inte hos små myndigheter heller. Och inte hos kommunerna heller. Det är bara på vissa vårdinrättningar som någon kommer. Där har man nämligen varit med om skarpt läge. Någon som verkligen behöver hjälp har tryckt på larmknappen. Så mitt grundtips är att ingen kommer.

Och skulle någon komma så uppstår nästa problem. Ingen vet hur de ska öppna dörren! Tanken med att ha ett larm på insidan, inuti en handikapptoalett, är att det kan finnas människor därinne som behöver hjälp. Fortsättningen på samma tanke är att då ska det komma människor som befinner sig på utsidan som rusar till undsättning. Mellan mig därinne och dem därute finns en låst dörr. Denna dörr måste snabbt kunna låsas upp. Det måste finnas ett verktyg i närheten av dörren som kan användas. Det är själva idén med att ha larm på en handikapptoalett. Om vi inte fullföljer denna idé så spelar det ju ingen roll att det i en checklista står att det ska finnas larm.

När jag sitter där och kontemplerar över Riv Hindren så kanske det inte gör något om det tar tid. I skarpt läge kan det röra sig om sekunder. Jag kanske håller på att dö. Då kan inte mina kollegor stå där på utsidan och fundera på hur de ska få upp dörren.

Ja, just nu är ju problemet att de inte kommer alls. Prova själv. Gå in på handikapptoaletten och tryck på larmet. Vad som händer sedan kan du ta som ett mått på hur stora problem ni har med tillgängligheten på din arbetsplats.

Stefan Johansson