Månadens Funkaprofil: Henrik Juhlin

Krönika

Funkas anställda har ett stort samhällsengagemang, även utanför funktionshinderområdet. Några av våra medarbetare vill dela med sig av sina åtaganden, den här gången är det en av våra duktiga utvecklare Henrik, som använder en stor del av sin fritid till kommunpolitiken.

Henrik Juhlin
Titel: Utvecklare

Det började med att politiska diskussioner runt köksbordet, men i samband med EU-valet bestämde Henrik sig för att göra mer än så. Att dela ut flygblad, gå på möten och träffa likasinnade, ungefär. Det resulterade i en plats i kommunstyrelsen.

Jag insåg att om man är intresserad, driven och påläst kan man vara med och påverka besluten som tas i kommunen.

Efter det senaste valet fick Henrik chansen att sitta i demokratiberedningen, något som han såg som ett hedersuppdrag. Han insåg att han själv var den som hade mest kunskap om tillgänglighet i gruppen, en kunskap som snabbt kom till nytta.

Redan efter några möten hade vi uppe ett ärende om digitala medborgarförslag, och där tyckte jag att förslaget till beslut helt saknade tillgänglighetsperspektivet. När jag fick med en ändring om att tillgängligheten måste säkras blev jag oerhört stolt.

Henrik vill fortsätta jobba med demokrati, jämställdhet och jämlikhet. Han hoppas kunna använda sin expertis inom tillgänglighetsområdet för att påverka lokalpolitikerna i hans hemkommun men också för att försöka skapa bättre funktionshinderpolitik och uppmärksamhet om funktionsnedsättningar på landstingsnivå och riksnivå.

Dessutom jobbar jag vidare med klimatfrågor, cykelfrågor och framförallt kemikaliepolitiken där jag anser att det finns massor att göra.

Med två småbarn, ett krävande heltidsjobb och ett stort fotointresse kan man fundera på hur Henrik hinner med allt och vad familjen tycker om hans politiska engagemang.

Det blir ganska många möten på kvällstid, men både jag och min fru har som tur är flexibla chefer. Det blir ju så klart tråkigt att vi turas om att vara borta på kvällar, men man får väl se det lite som en hobby och att jag umgås med vänner - då är det inte så farligt.

FAKTA

Så styrs en kommun. Det högsta beslutande organet i en kommun är kommunfullmäktige (kommunens ”riksdag”). Ledamöterna utses genom kommunalvalet vart fjärde år. En kommun styrs också av ett antal nämnder och kommunstyrelsen. En nämnd kan till exempel vara en skolnämnd som ansvarar för att styra skolorna enligt kommunfullmäktiges riktlinjer. Kommunstyrelsen (kommunens ”regering”) är kommunens verkställande och samordnande organ.

Demokratiberedningen är en fullmäktigeberedning som har till uppgift att stärka den kommunala demokratin samt verka för att kommunens anställda och invånare kan arbeta och leva i ett jämlikt och jämställt samhälle som främjar jämlik service, allas delaktighet, barn och ungas inflytande, hälsa, lika värde och mänskliga rättigheter.