Människor är olika

Då jag på ett syföreningsmöte med en sex-sju äldre damer samlade kring det runda bordet ställde frågan - Hur många av er har dator hemma? Först blev det först alldeles tyst, sen utbytte dom blickar med varandra, och skakade så på huvudet.

När man är 80 år gammal finns det många naturliga förklaringar till att man inte vill ha någon dator. Kanske det första argumentet är;
- Det är för svårt, jag kan inte lära mig.
Jag vill ställa mig frågan; Varför är det svårt att använda en dator? Och varför finns det inte i dessa tider datorer och datorprogram som är anpassade till människan? Tekniken finns, så varför inte göra det lättare?

Tänk om det på ålderdomshem kunde finnas möjlighet för de boende att använda logiska datorer. Med logik tänker jag på en dator med pekskärm. En dator med ett mycket enkelt e-post-program, där man kan välja med eller utan tangentbord efter vad som passar bäst. Och så är det viktigt att en dator har logiska symboler och rätt formulerat språk så man lätt kan manövrera sig fram. Nåja, en dator har många symboler, men jag är övertygad att dessa symboler går att göra mycket mer logiska. Ja, en dator borde vara så logisk att man inte behöver lära sig.

Kanske någon tycker att detta bara är en övergångsfas, att om 20-30 år så kommer alla att ha kunskap kring hur en dator fungerar.
Jag tror inte att det är så lätt, för när en människa blir gammal så tänker hon i enkla banor och saker som man kunnat tidigare går inte längre lika lätt.

Jag minns när jag för många år sedan skulle lära mig att spara ett word-dokument, och när jag för tredje eller fjärde gången ställde frågan till läraren sa han det än en gång, som att det var vilken självklarhet som helst,
- Javisst, det är bara att trycka på knappen "spara som"
- Vadå "spara som"? Varför använder man ett sådant utryck?

Människor är olika, för vissa är det lättare att förstå en dators icke logiska uppbyggnad, andra behöver mer inlärning. Äldre människor kan ha svårt för inlärning av ny teknik, men som sagt, i mitt fall gäller det även yngre.

Johannes Börjesson, Bologna.

Johannes Börjesson är en av många som hört av sig till Funka med funderingar kring internet och tillgänglighet.