Om att lägga märke till saker

Jag hade ingen aning om hur mycket i min vardag jag tog för givet – förrän jag började jobba på Funka.

Förut tänkte jag aldrig på trottoarer. Jag funderade inte över varför de ser ut som de gör, och vem som byggt dem på det sättet. För mig var en trottoar lika naturlig som mossa i skogen och vågor på havet. Så var det bara! Hur skulle det annars vara?

Sedan började jag på Funka, och jag blev tvungen att tänka om. För många, fick jag snart lära mig, kan en trottoar vara något av en hinderbana – ja, man kan till och med kalla det ett funktionshinder. Plötsligt började jag lägga märke till detaljer som förut gått mig helt förbi. När jag nu ser en trottoar utan nedsänkta kanter försöker jag föreställa mig hur jag skulle göra om jag satt i rullstol och behövde ta mig till andra sidan. Eller om jag ser en varubil som fulparkerat på en gata där det vanligtvis är fri framkomlighet, då undrar jag vilka besvär det skulle åsamka mig om jag hade en kraftig synnedsättning. Jag har till och med börjat fundera på vilka hinder jag inte lägger märke till. Kan något som för mig verkar helt och hållet okomplicerat för någon annan vara ett högst påtagligt problem?

I grunden är detta också Funkas perspektiv när det gäller webben, som ju är det vi framför allt sysslar med. Att vi är så måna om att testa webbsidor med alla möjliga sorters användare handlar faktiskt just om att uppmärksammas på saker vi och våra kunder inte lägger märke till själva. Våra rekommendationer kan säkert uppfattas som petigheter, men vår envetna jakt på brister passar också in i ett större sammanhang: samhällets digitalisering.

Ett digitaliserat samhälle

Det är en uttjatad och luddig fras, så för att tala klarspråk: förr var vi tvungna att stå i kö, fylla i papper eller kivas med handläggare för att ta del av samhällets tjänster, som till exempel bankärenden, arbetsförmedling eller bara information. Nu, däremot, kan vi – förväntas vi – sköta allt sådant på nätet. Det är på många sätt en bra utveckling. När digitaliseringen fungerar som bäst effektiviserar den samhället, och gör det lättare för oss att vara delaktiga som medborgare. För personer med funktionsnedsättningar kan digitaliseringen till och med innebära ökade möjligheter att delta i samhället.

Tyvärr händer det för ofta att digitala lösningar utgår från att alla som ska använda dem varken har funktionsnedsättningar eller begränsade datorkunskaper. Ibland är det värre än så, som när det blir tydligt att en digital lösning har snickrats ihop utan minsta tanke på vilka slutanvändarna är. På så vis kan digitaliseringen också skapa problem, och utesluta istället för att inkludera.

Politiken har redan skridit till verket för att avhjälpa dessa problem. EU-medlemsländerna håller just nu på att genomföra det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet. Senast i september i år ska den offentliga sektorn i alla delar av unionen omfattas av samma minimikrav på tillgängliga webblösningar. Funka har visserligen yttrat en hel del kritik mot direktivet, men för oss är det ändå uppmuntrande att fler nu inser vikten av tillgänglighet på webben.

Mitt i allt detta hoppas jag trots allt att tillgänglighetsarbetet inte begränsas till att enbart handla om att bocka av saker på en checklista. Ingen lista kan täcka in allt; det kommer alltid finnas något som även den mest välrenommerade tillgänglighetsexpert inte har lagt märke till. Användartester kommer fortsätta vara ett av våra viktigaste verktyg för att ta reda på vad som faktiskt funkar.

Forskning som skapar nya förutsättningar

Själv jobbar jag inte med användartester, utan sitter på forsknings- och innovationsavdelningen. Vår uppgift är att skapa möjligheter för våra experter att använda sina färdigheter kreativt. Vi hittar finansiering som tillåter Funka att forska fram nya metoder, verktyg och lösningar inom tillgänglighet. Med andra ord: vi skapar nya förutsättningar för våra experter att lösa problem vi inte ens visste fanns, ner till den allra minsta detaljen.

Oavsett om det gäller utvärdering, testning eller forskning – i grund och botten är det ändå alltid samma princip som driver Funkas arbete framåt. Som en viss dansk prins har sagt: ”Mer finns i himmel och på jord … än någonsin filosofin har drömt om.” Hur väl vi än tycker att vi förstår hur saker och ting fungerar kommer det alltid att finnas något som inte tänkts på, något som inte har lagts märke till. Det gäller för högt liksom lågt: för det digitaliserade samhälle vi ska leva i, lika väl som för hur vi utformar våra trottoarer.

Emil Gejrot