Så vad tycker vi om förslaget till direktiv egentligen?

Krönika

Det är kul att det händer så mycket i tillgänglighetsvärlden just nu. Men det är alldeles för mycket politik i min smak. Det tråkigaste är att alla verkar fokusera på kostnader och problem. Inom Mandat 376 är det branschen som bromsar, vilket kanske inte är så konstigt även om jag tror de har fel. Att alla leverantörer har tydliga – och samma – riktlinjer att förhålla sig till borde vara en fördel och ge lika villkor för alla.

Susanna Laurin
Titel: Forsknings- och innovationschef

Vad gäller förslaget till direktiv känns det som om många olika aktörer sätter klackarna i backen och att de flesta utgår från att det kommer att bli jättesvårt, jättedyrt och jättekrångligt. Men få pratar om vad alternativet skulle vara? Någon borde försöka räkna ut vad det kostar att utestänga användare med funktionsnedsättning, för att få en jämförelse.

Ur ett Skandinaviskt perspektiv är förslaget till direktiv är väldigt begränsat. Det handlar om 12 ”services”. Det återstår att se hur begreppet service kommer att tolkas om och när direktivet går igenom. Om vi för enkelhetens skull kallar det tjänster så är det inte heller helt solklart vilka tjänster som omfattas i vilka länder, eftersom samhällsstrukturen skiljer så mellan medlemsstaterna.

Ett ganska fattigt urval

Av de många tjänster som medborgarna använder har man alltså valt ut 12. En av dessa är att söka bygglov, vilket knappast alla människor gör även om jag personligen varit igenom processen två gånger hittills. Men den typen av tjänster som man gör sällan, om ens någonsin, är kanske inte de viktigaste att fokusera på, ur användarens perspektiv. Att anmäla flyttning, stöld eller att registrera äktenskap känns inte heller som de ofta använda tjänster som betyder mest att de går snabbt och effektivt att genomföra på webben. Kort sagt, det är knappast så att direktivet täcker allt det som betyder något för mig som medborgare. Det vore väl rätt naturligt att utöka direktivet till att gälla hela offentlig sektor, eftersom merparten av de regler som finns i olika länder idag omfattar just det?

De krav som ställs är att tjänsten ska uppfylla WCAG 2.0 på nivå AA. Det är ju ingen nyhet att vi anser att dessa riktlinjer är en bra teknisk grund för att få fokus på hjälpmedelsproblematik, men långt ifrån nog för att uppnå tillgänglighet. Men just nu är det dessa riktlinjer som finns, och de är bättre än ingenting. Ur vårt perspektiv borde det vara självklart att utvidga direktivet till att även gälla mobilgränssnitt, även om det inte är helt lätt att peka ut vilket regelverk som skulle gälla.

Viktiga succékriterier

När vi ifrågasätter direktivet är det många som blir förvånade. ”Det är bättre än ingenting”. ”Man måste gå stegvis”. ”Det borde väl ni tjäna på?” är vanliga argument. Och visst. Vi respekterar självfallet brukarorganisationernas krav på lagstiftning och håller definitivt med om att det bästa inte får bli det godas fiende. Men. I många länder, inte minst i Skandinavien, skulle direktivet riskera att bromsa utvecklingen. Det är förvisso tänkt som miniminivå, men vi vet från exempelvis bygglagstiftningen att lagkraven ofta blir målet i stället för medlet. Därför förhåller vi oss skeptiska till direktivet i den form det är utformat idag.

Dessutom tror vi faktiskt inte att direktivet skulle göra så värst stor skillnad. Lagstiftning i sig ändrar inte folks beteende, även om de är viktiga på en principiell nivå. Av alla de internationella undersökningar vi på senare år genomfört kan vi tydligt utläsa att de som lyckas bäst med webbtillgänglighet är de länder som har så många som möjligt av fyra viktiga förutsättningar:

 • En lagom oprecis lagstiftning (inte för tekniskt detaljerad, för då blir den lätt hämmande och snabbt utdaterad)
 • Bra policyer och utbredd förståelse för kvalitetsaspekten av tillgänglighet
 • Kompetent bransch med djup expertkunskap
 • Starka organisationer som ställer tydliga krav

Vi välkomnar alla initiativ till högre nivåer av tillgänglighet. Det vi verkligen tror på är att den europeiska standard som förhoppningsvis blir resultatet av Mandat 376 kan komma att påverka genom krav på tillgänglighet i offentlig upphandling. Det skulle tvinga både beställare och bransch att skärpa till sig. Låt oss jobba gemensamt för att uppnå det!

Andra krönikor av Susanna Laurin

 • Vi går in i sommaren med stora kliv och en viss förvirring

  15 juni 2022

  Just nu är tillgänglighet är på allas läppar. En kombination av snabb och spridd digitalisering, nya lagkrav från EU-kommissionen och allt fler användare som reagerar på teknik-fatigue i pandemins spår gör att fokus ligger på ”våra” frågor.

 • Stängda skolor ställer krav på tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning

  30 juni 2021

  När skolan plötsligt ska fungera via webben ställs stora krav på tillgänglighet. Digitaliseringen innebär goda möjligheter för personer med olika typer av funktionsnedsättning att aktivt och självständigt delta på lika villkor som alla andra, men det bygger på att systemen är tillgängliga.

 • När tekniken hjälper människor

  12 februari 2021

  Funkas Forsknings- och Innovationschef Susanna Laurin om lösningar som verkligen ger stöd men som fortfarande har konstiga namn.

 • Tillgänglighet på avstånd

  10 december 2020

  En stor del av poängen med konferenser och möten är ju att träffas. Programpunkter i all ära, men de mest intressanta samtalen brukar uppstå i kaffepausen. Hur funkar det när fokus är att hålla avstånd till varandra?

 • En inspiratör har lämnat oss

  28 februari 2020

  Jan Holmegard har gått bort. Funkas Susanna Laurin minns en av synskaderörelsens mest stridbara personligheter med värme.

 • Tillgänglighetsarbetet går framåt, tro det eller ej

  6 maj 2019

  Ibland är det svårt att få syn på att saker förändras när du är mitt uppe i det. Det är kanske dags att ta ett steg tillbaka och fundera på allt som hänt inom vårt område. Utvecklingen är ganska imponerande, skriver Funkas Forsknings- och innovationschef Susanna Laurin.

 • Fokus på äldre användare

  1 februari 2019

  Funkas VD Susanna Laurin rapporterar från debatt i EU-parlamentet och internationell standardisering som handlar om inkludering av äldre i IT-utveckling.

 • Tack för i år!

  29 november 2018

  Ännu ett år med tillgänglighet går mot sitt slut. Funkas Susanna Laurin vill slå ett slag för positiv återkoppling och uppmärksamma alla som vill göra rätt.

 • Mellan hopp och förtvivlan

  13 augusti 2018

  Nu bötfäller den norska tillsynsmyndigheten kommuner och företag som inte åtgärdar bristande tillgänglighet. Är det åt det håller även Sverige kommer att gå? Funkas Susanna Laurin funderar på utvecklingen med skärpt lagstiftning.

 • Se till att tillgängligheten flyter på

  29 maj 2018

  Funkas Susanna Laurin ser likheter mellan att jobba med tillgänglighet och att sköta en träbåt. Båda aktiviteterna kräver tålamod och resultatet kan bli till glädje för många.

 • Tysklands Inkluderingsdagar i Berlin

  5 december 2017

  I anslutning till Internationella Funktionshinderdagen pågår ständigt många intressanta evenemang. I år bidrar vi till programmet på Inclusion Days i Berlin, Tyskland.

 • Det är dags att säga ifrån!

  2 november 2017

  En dom i högsta förvaltningsdomstolen förväntas få ”svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskild”, enligt Försäkringskassan som nu uppmärksammar regeringen på att assistansen riskerar att urholkas helt. Vill vi helt seriöst att människor ska nekas ett värdigt liv på lika villkor med andra?

 • Tillgängliga sommarhälsningar

  12 juni 2017

  När solen glittrar i havet, fåglarna väcker oss i ottan och livet blir så där enkelt som sol och värme innebär på våra breddgrader gör en rapport om digitalisering mig på om möjligt ännu bättre humör.

 • Funka i USA

  6 mars 2017

  Vi försöker att vara med där det händer. När flera stora konferenser om tillgänglighet, dataspel och hjälpmedel pågår nästan samtidigt får vi mycket att göra.

 • Den eviga kostnadsfrågan

  7 februari 2017

  Funkas Susanna Laurin rapporterar från en EU-konferens om tillgänglighet i Bryssel. Fokus ligger i vanlig ordning på ekonomin när man diskuterar att inkludera näringslivet i lagstiftningen.

 • Att återvinna konsulter

  6 januari 2017

  Två av våra duktiga konsulter har provat vingarna på annat håll och sedan valt att komma tillbaka till oss på Funka. Det är naturligtvis extra roligt och vi har bett Oskar och Karin att berätta om sina erfarenheter.

 • 10 år med FN-konventionen

  5 december 2016

  Funkas Susanna Laurin funderar över vad det är vi firar på den internationella funktionshinderdagen. Tillgänglighet är mer än någonsin ett rörligt mål.

 • Ett internationellt perspektiv på tillgänglighet

  4 juli 2016

  Funkas Susanna Laurin rapporterar om ett spännande möte mellan experter från hela världen hos US Access Board i Washington i juni.

 • Rapport från European eAccessibility Forum i Paris

  17 juni 2016

  Den franska synskadeorganisationen BrailleNet arrangerar årligen en konferens om digital tillgänglighet. Temat för 2016 var internet of things. Funkas Susanna Laurin rapporterar.

 • Vådan av lagstiftning

  24 februari 2016

  En obehaglig trend skapar skandal i USA; med lagstiftningen som vapen tjänar advokaterna pengar men otillgängligheten består.

 • Det finns hopp om framtiden

  27 november 2015

  Funkas Susanna Laurin reflekterar över den oroliga tid som råder i världen och situationen för personer med funktionsnedsättning.

 • Integritet och kultur

  31 augusti 2015

  Funkas VD Susanna Laurin reflekterar kring kulturskillnader mellan Spanien och Sverige, den personliga integriteten och hur fel det kan bli, även när man anstränger sig för att göra rätt.

 • När vi njuter i fulla drag

  9 juni 2015

  Funkas Susanna Laurin funderar över trender inom tillgänglighet och det faktum att vi inte längre hinner fundera så mycket.

 • Lagen är på plats – vad händer nu?

  13 januari 2015

  Bristande tillgänglighet är numera diskriminering i lagens mening. Därmed kan alla vi användare börja klaga på dåliga system. Tillsammans kan vi göra skillnad!

 • När tekniken kan göra skillnad

  5 januari 2015

  Funkas Susanna Laurin funderar över varför frågan hur vi röstar inte får utrymme i valrörelsen, när det finns gott om exempel på hur röstningsförfarandet kan göras mer tillgängligt.

 • Föreningen för inbördes beundran

  24 september 2014

  I sin krönika tar Funkas Susanna Laurin upp frågan om hur vi kan sprida insikten att tillgänglighet är viktigt utanför den krets som redan är frälsta.

 • Solig sommar men inga lata dagar

  27 maj 2014

  Susanna Laurin, på Funka, är en inbiten seglare. Men i sin krönika tar hon upp att det just nu händer så mycket på tillgänglighetsområdet att det är svårt att ta ledigt och koppla av.

 • Vart tog webben vägen?

  4 mars 2014

  Äntligen har det kommit ett lagförslag om att ta in bristande tillgänglighet i diskrimineringslagstiftningen. Men i sin krönika undrar Funkas Susanna Laurin var IT-frågorna tog vägen?

 • Bra för alla ...?

  18 februari 2014

  Live captioning, eller skrivtolkning, är en av de saker som besökarna på Funkas Tillgänglighetsdagar lyfter fram som det mest imponerande. Funkas Susanna Laurin funderar på varför det inte förekommer oftare?

 • Funkas julbrev 2013

  20 december 2013

  Susanna Laurin, på Funka, summerar ett intensivt år. Ett år med fortsatt tillväxt, fortsatt expansion i Norge och ett nytt kontor i Madrid.

 • Jag trodde att jag var klarsynt

  15 oktober 2013

  Susanna Laurin, på Funka, skriver i sin krönika om sin dåliga syn och vilka konsekvenser det medför i vardagslivet.

 • I tid och otid

  6 september 2013

  Funkas VD Susanna Laurin funderar på klockor och tekniken för att hålla koll på tiden.

 • Nu tillhör man inventarierna ...

  4 juni 2013

  Susanna Larurin, på Funka, skulle bara ta ett kortare uppdrag, men ser i sin krönika nu tillbaka på 10 händelserika år på Funka.

 • Varför WCAG inte räcker

  2 april 2013

  I diskussionerna om kommande EU-lagstiftning om tillgänglighet argumenterar Funkas Susanna Laurin för varför WCAG 2.0 AA inte alls är tillräckligt ur ett användarperspektiv.

 • Lite svinn får man räkna med

  21 januari 2013

  Funkas Susanna Laurin reflekterar kring varför de interna systemen på många arbetsplatser är så dåliga, och vilka konsekvenser det får för de anställda som tvingas arbeta i dem.

 • Den andra betydelsen av tillgänglighet

  19 september 2012

  Funkas VD Susanna Laurin tipsar om en smart liten pryl som gör uppkopplingen stabil i skärgården.

 • Ska berätta en sak

  3 oktober 2005

  Kent-Ove Wåhlberg berättar om en lustig situation där både han och Funka försökte påverka en myndighet att bli mer tillgänglig.