Sex i rörelse

Vid sidan av mitt arbete på Funka arbetar jag som personlig assistent. Det betyder att jag ibland hoppar in och jobbar när ordinarie assistenter inte har möjlighet. I somras hade jag turen att få följa med på lägret ”Det spritter i kroppen” arrangerat av Unga rörelsehindrade och Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, i Stockholm.

RFSU arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, genom bland annat upplysning kring frågor som samlevnad och sexualitet. Unga rörelsehindrade beskriver sig själva som Sveriges viktigaste ungdomsförbund för barn och unga vuxna med nedsatt rörelseförmåga. De arbetar för att alla barn och unga ska ha samma rättigheter i Sverige. Det är alltså två viktiga organisationer som gått samman i det gemensamma projektet Sex i rörelse. Som tidigare aktiv inom RFSU samt intresserad av funktionalitetsfrågor var jag sugen av lägret redan innan jag fick frågan att vara med som assistent.

Under fem fullspäckade dagar ute på konferensanläggningen Bosön på Lidingö samlades deltagare från hela Sverige. Lägret fokuserade på frågor om sexualitet, funktion och normer. Ämnen som är viktiga men inte alltid så lätta att prata om. Att ämnena skulle vara svårpratade var dock inget som märktes, dagarna fylldes av djupa diskussioner om alltifrån föräldraskap till kroppsaktivism.

Vem kan vara personlig men inte privat?

En fråga som ofta kommer upp i utbildningssammanhang med RFSU handlar om skillnaden mellan att vara personlig och privat. Sex kan vara ett känsloladdat ämne, därför är det viktigt att aldrig vara privat när du utbildar en skolklass om sex och relationer men däremot gärna personlig. Samma mantra gällde under lägret för alla deltagare. Med mina erfarenheter av personlig assistans vet jag att det är ett privilegium att kunna välja när du är personlig eller privat. Att arbeta som personlig assistent kan innebära att du snabbt hamnar i den privata sfären hos en människa. Detta ställer stora krav på mig som assistent, det är essentiellt att jag inte låter mina åsikter eller värderingar färga mitt arbete och därmed personen jag arbetar förs privatliv. Det är en fin balansgång mellan att vara personlig och privat och som personlig assistent gäller det förstå sin roll.

Sex och normer

Både externa och interna föreläsare hade bjudits in för att fånga upp olika sidor av skärningspunkten mellan sexualitet och funktionalitet. Att det finns fördomar gällande personer med funktionsnedsättning och sex är något som lägret vill motverka. Även om lägret riktar sig till personer med funktionsnedsättning så var funktionsfrågan ofta sekundär, alla behöver en dialog om samlevnad och sex oavsett sin funktionsvariation.

Paralympics-idrottare, forskare, aktivister och RFSU:s egna informatörer bjöd på sig själva och utmanade deltagarnas tankebanor. Vi fick lära oss att tankebanor är föränderliga, så också sexbegreppet. En av föreläsarna betonade att det är viktigt att ha ett öppet sinne i en värld fylld av normer. Funktionsmaktsordningen, som innebär den norm som utesluter personer med funktionsnedsättning från samhället genom strukturella hinder och som vilar på en idé av kategorisering av människor, diskuterades flitigt under lägret.

Alla kroppar har både begränsningar och möjligheter. Vad kan just min kropp göra och vad tycker jag om? Det kan jag aldrig veta utan att prova. Som anställd på Funka är jag redan drillad i vikten av att testa för att få svar.

Ebba Myrsten

Projektet Sex i rörelse

Sex i rörelse är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Projektets syfte är att öka den sexuella hälsan för personer med funktionsnedsättningar. Lägret, precis som projektet, riktar sig till unga personer mellan 15-32 år med normbrytande funktionsvariationer. Utbildningskoncept och metodmaterial ska tas fram, både till målgruppen och till personer som arbetar nära den specifika målgruppen.

Projekt Sex i rörelse, öppnas i nytt fönster