Tillgänglighetscentrering, en naturlig evolution av internet

I internets barndom bestod webbsidor enbart av text med en och annan länk till andra dokument. Det fanns ingen möjlighet att lägga in bilder, multimedia eller script. Begränsningarna gjorde att internet inte hade någon större spridning, men i takt med att utvecklingen gått framåt har också spridningen ökat.

Idag surfar miljoner svenskar regelbundet på internet och man är inte längre begränsade till enbart text. Idag kan en webbsida innehålla text, bild, ljud och program, de forna begränsningarna har rykt all världens väg.

Inget kommunikationssätt är idealt för alla. Stora grupper i befolkningen har problem med läsning och läsförståelse, andra grupper har problem att ta del av bilder och åter andra har problem att ta del av ljud. Det finns människor som har svårt att koncentrera sig under längre stunder eller som har problem att förstå komplexa sammanhang. På internet handlar det dessutom inte bara om att kommunicera, det handlar även om att navigera. Om jag inte kan ta mig till webbsidan kan jag heller inte ta del av innehållet. Detta ställer till med problem för personer med motoriska problem och för personer som inte kan använda musen. Sanningen är att ingen människa helt och hållet klarar sig utan problem i samtliga aspekter. Alla har vi problem med något, ingen är helt ”normal”, och därför finns egentligen ingen ”normalanvändare”.

Tillgänglighet var inget problem i internets barndom, inte för att det var tillgängligt, utan för att det inte fanns några alternativ. Det gick inte att göra tillgängligare. Idag finns de möjligheterna och internet har blivit en av de rikaste kommunikationskanaler vi har till förfogande. Det har öppnat dörrar för många människor. Personer som förr varit helt eller delvis isolerade kan nu kommunicera och utföra ärenden själva när de vill och utan mellanhänder.

Internets unika möjligheter med alternativa kommunikationsmedium ger användarna en kommunikativ verktygslåda där de själva kan välja det verktyg som passar individen bäst. Använd bilder för att belysa och åskådliggöra information, använd text för att beskriva bilder och filmer så att personer som inte kan eller vill ta del av bilderna/filmerna ändå kan ta del av innehållet. Tillhandahåll samma information genom flera parallella kommunikationsmedium så att individen själv kan välja det som passar denne bäst. Internet används för att förmedla information, då är det ologiskt att inte sträva efter att informationen ska vara så tillgänglig som möjligt. Varför skriva ett meddelande som man vill att folk ska läsa på en vägg som vetter in mot en bergssida, och inte på en vägg som vetter ut över dalen? Tillgänglighet ska inte ses som ett komplement, en extra service. Tillgänglighet ska ses som en förutsättning, som den centrala aspekten på en webbplats.

Tillgänglighet handlar om att det inte ska krävas att jag hittar en undanskymd länk för att komma till en textversion av webbplatsen som kanske, men sällan, innehåller all information och alla tjänster som finns i den ”vanliga” versionen. Tillgänglighet handlar om att utnyttja den möjlighet internet ger till att ge information genom flera parallella kanaler, ljud, bild och text för att alla ska kunna ta del av den på det sätt som passar individen bäst. Det handlar inte om att bygga avskalat och fult, utan designat, tilltalande och tillgängligt. Tillgänglighetscentrering är en naturlig evolution av internet som innebär en kvalitetsökning och ett effektivare resursutnyttjande.

Organisationer har länge varit intresserade av att vara nåbara på internet 24-7, ett par timmars driftsstopp har setts som en katastrof. Nu är det dags att nå en insikt om vikten av tillgänglighet. Att stänga ute 1,2 miljoner svenskar från sin webbplats 24-7 är i längden sämre än att stänga ute 9 miljoner under två timmar.

Andreas Cederbom