Vandra i otillgänglighetens marker

Krönika

Alla gillar hjältar på ett eller annat sätt. En hjälte kan hjälpa hemlösa och hungriga. En annan hjälte hjälper djur, natur och vårt hotade klimat. Och så finns de riktiga hjältarna - de som ordnar tillgängligheten i byggd miljö.

Stefan Pelc
Titel: Webbredaktör

När jag ska in i en fastighet som har ett eller flera trappsteg in till porten blir jag stående utanför eftersom min rullstol inte kan flyga. Om jag däremot möts av en ramp så blir scenen mer positiv. Rampen ger mig en signal om att fastighetsägaren har en vilja göra en ingång - tillgänglig för alla.

Rampens utformning och vinkel visar om den ansvariga har tänkt till och har kunskap om tillgänglighet. En brant ramp visar att den som lagt dit rampen inte förstår hur det fungerar att ta sig upp eller ner för rampen. En brant ramp gör att jag nästan faller ur rullstolen när jag kör utför och är stört omöjlig att forcera uppför när regn och snö gjort den hal som såpa. Det blir svårt för den som går med kryckor eller rollator också.

På samma sätt är det med knappen till dörröppnaren. Den kan visa att fastighetsägaren har haft en ambition att göra dörren lätt att öppna. Men dörröppnarens placering visar om fastighetsägaren har tänkt till och har kunskap. Om knappen till öppnaren sitter för nära dörren så inser jag att personen i fråga inte suttit i en rullstol och fått dörren uppsmälld rakt på rullstolen med några klämda fingrar som följd.

Tanken på orden ”Bemöt andra som du själv skulle vilja bli bemött” fladdrar förbi i mitt huvud.

Vandra i otillgänglighetens marker

Det är många gånger jag tagit långa omvägar runt hela kvarter för att ta mig in i byggnader via skumma bakdörrar och lastkajer. Jag har också åkt många mörka, slamriga och sopluktande varuhissar i mina dagar eftersom det oftast är den enda hiss som existerar. Efter att de anställda på stället har röjt undan allehanda kartonger och annan bråte som legat i hissarna och i dess väg förstås. Men många gånger har jag bara vänt hem efter att hindren uppenbarats. Jag har inte orkat ta fajten, klaga och envisas med att ta mig in. Det har hänt på allt från kommunala skolor och statliga kulturinstitutioner till kommersiella aktörer som krogar och affärer.

Jag har också tänkt på hur jag ska ta mig ut ur byggnader om det börjar brinna eftersom evakueringsråden säger att ingen ska ta hissen när det brinner. Varför kan man inte göra alla hissar brandsäkra som standard och var ligger det smarta i att låta mig komma in om jag inte kan komma ut?

Kunskap om bemötande och attityden till människors lika värde

Du som jobbar med byggda miljöer har chansen att göra framtidens tillgänglighet bättre. Det finns en ny plan- och bygglag samt regler som anger att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Det är bara att sätta igång att inventera tillgängligheten i den byggda miljön, åtgärda och följa upp. Men glöm för all del inte bort människans behov, det är en av de viktigaste anledningarna till att arbeta med tillgänglighet.

Om du saknar kompetens om tillgänglighet och bemötande finns hjälp att få. Det finns konsulter och handikappförbund att fråga. Eller våga fråga oss som har behoven. Det är en bra start.

Fixar du tillgängligheten i den byggda miljön - då blir du en hjälte!

Andra krönikor av Stefan Pelc

 • Hur blir livet framöver?

  4 april 2018

  Det svenska systemet med möjlighet till personlig assistans för funktionsnedsatta är en fantastisk hjälp. Men denna trygghet kan komma att försämras. Funkas webbredaktör Stefan Pelc, som själv är i behov av assistans, är bekymrad över den ovissa situationen just nu.

 • Tänk vad en liten ramp kan göra skillnad

  3 mars 2017

  Stefan Pelc, webbredaktör på Funka har testat en ramp som överbryggar många olika fysiska hinder och rekommenderar fler att köpa in ramper så att den fysiska miljön blir tillgänglig för alla.

 • Tillgänglig stadsodling

  1 juli 2015

  En krönika av Funkas rullstolsburna webbredaktör, Stefan Pelc, som delar med sig av sina lärdomar i att bygga en tillgänglig odling.

 • Funka gör graffiti tillgängligt i Kosovo

  17 maj 2013

  Funkas Stefan Pelc fick ett spännande uppdrag att åka ner till Kosovo och inspirera rörelsehindrade ungdomar att måla graffiti. Det blev en resa med många intryck och väldigt mycket sprayad färg.

 • Utan assistans stannar livet

  7 maj 2012

  Funkas webbredaktör Stefan Pelc berättar om varför det är viktigt att värna om personlig assistans och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).