Vart tog webben vägen?

Krönika

Ett omfattande förslag om att ta in bristande tillgänglighet i diskrimineringslagstiftningen har äntligen kommit från regeringen. För oss som varit med länge känns det nästan overkligt. Det är bara att gratulera funktionsnedsättningsrörelsen som envetet kämpat för det här.

Susanna Laurin
Titel: Forsknings- och innovationschef

Men ju mer jag läser i lagrådsremissen desto mer orolig blir jag. Var är IT-frågorna? Om alla människor oavsett förmåga ska kunna utbilda sig och få jobb, delta i samhället på lika villkor osv. Hur kan man då bortse ifrån webben, arbetsmiljöfrågan vad gäller interna system, IT-hjälpmedel för studerande med läs- och skrivsvårigheter …?

Tillgänglighet i politikernas värld verkar fortfarande enbart handla om ramper, ledlinjer och hissar. Visst är det viktigt – väldigt viktigt! - att komma in i olika lokaler, men 2014 hade jag faktiskt trott att något litet ord om IT-relaterade tillgänglighetsfrågor ingick i regeringens syn på utbildning och arbete. Hur många jobb finns det egentligen som inte alls berör datorer?

Att skrapa på ytan

En svaghet som finns redan i befintlig diskrimineringslagstiftning och som lagrådsremissen hänvisar till är att vare sig nuvarande eller kommande lagstiftning syftar till att göra samhället mer tillgängligt generellt, utan enbart tar upp ”enskilda fall”. Det kan låta lockande att det är den enskilda individens möjlighet att delta på lika villkor som står i centrum, men i själva verket cementerar det synsättet av ett ”vi och de”, där personer med särskilda behov måste slåss för sin rätt. Det är synd att regeringen fastnat i det gamla när man nu försöker ta ett steg framåt.

Alternativet är konceptet design för alla, där inkludering är grundprincipen. Norge har en diskrimineringslagstiftning som bygger på det man där kallar för universell utforming, vilket som bärande idé är det motsatta av vad Sverige nu försöker göra. Tanken med design för alla är att människans kontaktytor mot samhället; studier, arbete, kultur, allmänna val … alla delar ska vara möjliga att ta till sig och utföra för alla människor oavsett förmåga. I grunden, inte anpassas i efterhand när någon klagar.

Men i lagrådsremissen slår man i stället fast att ”en förutsättning för den nya diskrimineringsformen är att någon missgynnas”. Det är ett praktfullt självmål som tydligt visar hur lite verklig förändring man är ute efter.

Det papperslösa samhället

Den mest världsfrånvända delen i förslaget är när man ger exempel på åtgärder i fråga om information och kommunikation: det är enligt lagrådsremissen ”att tillhandahålla information genom särskilt anpassade format, t ex storstil, daisy, lättläst eller klarspråk”. God morgon! Vi andra brukar prata om webben. De fantastiska möjligheter som finns med att se till att webbplatser är tillgängliga verkar helt ha tappats bort. Eller snarare aldrig funnits med. Visst kan det vara så att tillgänglighetsfrågan inom IT-området kommer att hanteras i annan lagstiftning, men det borde väl i så fall framgå? Alternativa format är ett utmärkt komplement till den målgrupp som inte använder webben, men utgångspunkten borde väl ändå vara webb? En vild gissning är att åtminstone offentlig sektor satsar ganska stora pengar på just webbkommunikation. Av goda skäl; det finns få jämförbart effektiva sätt att kommunicera och möjligheten att erbjuda mycket hög nivå av tillgänglighet är ofta oöverträffad.

Att skjuta bredvid målet

En annan anmärkningsvärd passage är delen som handlar om skolområdet. Där skriver man särskilt om att det är viktigt att elever kan komma in i slöjdsalen. Det känns – förlåt alla duktiga slöjdlärare – som ett ganska litet problem i förhållande till att det exempelvis är en minoritet av Sveriges landsting som idag beviljar IT-hjälpmedel för läs- och skrivsvårigheter. De barn som förvägras hjälpmedel får inte bara en dålig start utan ofta stora svårigheter att ta sig vidare till högre utbildning och välbetalda jobb. Helt i onödan, eftersom hjälpmedlen finns och fungerar. I det rika landet Sverige väljer vi bara att inte ge hjälpmedlen till de som behöver.

I lagrådsremissen ingår en kostnads- och konsekvensanalys. Den är inte så negativ som man skulle ha kunnat tro. Men i vanlig ordning är det i mitt tycke för lite fokus på det samhällsekonomin tjänar på att personer med funktionsnedsättning studerar vidare och får arbete, betalar skatt och mår bra. Jämfört med personer som i stället hamnar i bidragsberoende, vilket händer om skola och arbetsliv inte fungerar. Vi skattebetalare betalar notan ändå, så det handlar bara om vilken typ av samhälle vi vill ha.

Jag brukar säga att vi vill vara en del av lösningen, inte problemet. Att vi ska agera hellre än observera. Det är säkert orättvist att klaga på det här förslaget, många skulle säga att det är ett stort steg i rätt riktning. Jag får ändå en känsla av att det mesta som har med funktionsnedsättningar att göra på nåt underligt sätt alltid lyckas peka bakåt. När det vi behöver är nya lösningar, innovationskraft och kreativitet! Jag hoppas jag har fel.

Regeringens lagrådsremiss, Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ny diskrimineringsgrund, öppnas i nytt fönster

Andra krönikor av Susanna Laurin

 • Vi går in i sommaren med stora kliv och en viss förvirring

  15 juni 2022

  Just nu är tillgänglighet är på allas läppar. En kombination av snabb och spridd digitalisering, nya lagkrav från EU-kommissionen och allt fler användare som reagerar på teknik-fatigue i pandemins spår gör att fokus ligger på ”våra” frågor.

 • Stängda skolor ställer krav på tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning

  30 juni 2021

  När skolan plötsligt ska fungera via webben ställs stora krav på tillgänglighet. Digitaliseringen innebär goda möjligheter för personer med olika typer av funktionsnedsättning att aktivt och självständigt delta på lika villkor som alla andra, men det bygger på att systemen är tillgängliga.

 • När tekniken hjälper människor

  12 februari 2021

  Funkas Forsknings- och Innovationschef Susanna Laurin om lösningar som verkligen ger stöd men som fortfarande har konstiga namn.

 • Tillgänglighet på avstånd

  10 december 2020

  En stor del av poängen med konferenser och möten är ju att träffas. Programpunkter i all ära, men de mest intressanta samtalen brukar uppstå i kaffepausen. Hur funkar det när fokus är att hålla avstånd till varandra?

 • En inspiratör har lämnat oss

  28 februari 2020

  Jan Holmegard har gått bort. Funkas Susanna Laurin minns en av synskaderörelsens mest stridbara personligheter med värme.

 • Tillgänglighetsarbetet går framåt, tro det eller ej

  6 maj 2019

  Ibland är det svårt att få syn på att saker förändras när du är mitt uppe i det. Det är kanske dags att ta ett steg tillbaka och fundera på allt som hänt inom vårt område. Utvecklingen är ganska imponerande, skriver Funkas Forsknings- och innovationschef Susanna Laurin.

 • Fokus på äldre användare

  1 februari 2019

  Funkas VD Susanna Laurin rapporterar från debatt i EU-parlamentet och internationell standardisering som handlar om inkludering av äldre i IT-utveckling.

 • Tack för i år!

  29 november 2018

  Ännu ett år med tillgänglighet går mot sitt slut. Funkas Susanna Laurin vill slå ett slag för positiv återkoppling och uppmärksamma alla som vill göra rätt.

 • Mellan hopp och förtvivlan

  13 augusti 2018

  Nu bötfäller den norska tillsynsmyndigheten kommuner och företag som inte åtgärdar bristande tillgänglighet. Är det åt det håller även Sverige kommer att gå? Funkas Susanna Laurin funderar på utvecklingen med skärpt lagstiftning.

 • Se till att tillgängligheten flyter på

  29 maj 2018

  Funkas Susanna Laurin ser likheter mellan att jobba med tillgänglighet och att sköta en träbåt. Båda aktiviteterna kräver tålamod och resultatet kan bli till glädje för många.

 • Tysklands Inkluderingsdagar i Berlin

  5 december 2017

  I anslutning till Internationella Funktionshinderdagen pågår ständigt många intressanta evenemang. I år bidrar vi till programmet på Inclusion Days i Berlin, Tyskland.

 • Det är dags att säga ifrån!

  2 november 2017

  En dom i högsta förvaltningsdomstolen förväntas få ”svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskild”, enligt Försäkringskassan som nu uppmärksammar regeringen på att assistansen riskerar att urholkas helt. Vill vi helt seriöst att människor ska nekas ett värdigt liv på lika villkor med andra?

 • Tillgängliga sommarhälsningar

  12 juni 2017

  När solen glittrar i havet, fåglarna väcker oss i ottan och livet blir så där enkelt som sol och värme innebär på våra breddgrader gör en rapport om digitalisering mig på om möjligt ännu bättre humör.

 • Funka i USA

  6 mars 2017

  Vi försöker att vara med där det händer. När flera stora konferenser om tillgänglighet, dataspel och hjälpmedel pågår nästan samtidigt får vi mycket att göra.

 • Den eviga kostnadsfrågan

  7 februari 2017

  Funkas Susanna Laurin rapporterar från en EU-konferens om tillgänglighet i Bryssel. Fokus ligger i vanlig ordning på ekonomin när man diskuterar att inkludera näringslivet i lagstiftningen.

 • Att återvinna konsulter

  6 januari 2017

  Två av våra duktiga konsulter har provat vingarna på annat håll och sedan valt att komma tillbaka till oss på Funka. Det är naturligtvis extra roligt och vi har bett Oskar och Karin att berätta om sina erfarenheter.

 • 10 år med FN-konventionen

  5 december 2016

  Funkas Susanna Laurin funderar över vad det är vi firar på den internationella funktionshinderdagen. Tillgänglighet är mer än någonsin ett rörligt mål.

 • Ett internationellt perspektiv på tillgänglighet

  4 juli 2016

  Funkas Susanna Laurin rapporterar om ett spännande möte mellan experter från hela världen hos US Access Board i Washington i juni.

 • Rapport från European eAccessibility Forum i Paris

  17 juni 2016

  Den franska synskadeorganisationen BrailleNet arrangerar årligen en konferens om digital tillgänglighet. Temat för 2016 var internet of things. Funkas Susanna Laurin rapporterar.

 • Vådan av lagstiftning

  24 februari 2016

  En obehaglig trend skapar skandal i USA; med lagstiftningen som vapen tjänar advokaterna pengar men otillgängligheten består.

 • Det finns hopp om framtiden

  27 november 2015

  Funkas Susanna Laurin reflekterar över den oroliga tid som råder i världen och situationen för personer med funktionsnedsättning.

 • Integritet och kultur

  31 augusti 2015

  Funkas VD Susanna Laurin reflekterar kring kulturskillnader mellan Spanien och Sverige, den personliga integriteten och hur fel det kan bli, även när man anstränger sig för att göra rätt.

 • När vi njuter i fulla drag

  9 juni 2015

  Funkas Susanna Laurin funderar över trender inom tillgänglighet och det faktum att vi inte längre hinner fundera så mycket.

 • Lagen är på plats – vad händer nu?

  13 januari 2015

  Bristande tillgänglighet är numera diskriminering i lagens mening. Därmed kan alla vi användare börja klaga på dåliga system. Tillsammans kan vi göra skillnad!

 • När tekniken kan göra skillnad

  5 januari 2015

  Funkas Susanna Laurin funderar över varför frågan hur vi röstar inte får utrymme i valrörelsen, när det finns gott om exempel på hur röstningsförfarandet kan göras mer tillgängligt.

 • Föreningen för inbördes beundran

  24 september 2014

  I sin krönika tar Funkas Susanna Laurin upp frågan om hur vi kan sprida insikten att tillgänglighet är viktigt utanför den krets som redan är frälsta.

 • Solig sommar men inga lata dagar

  27 maj 2014

  Susanna Laurin, på Funka, är en inbiten seglare. Men i sin krönika tar hon upp att det just nu händer så mycket på tillgänglighetsområdet att det är svårt att ta ledigt och koppla av.

 • Bra för alla ...?

  18 februari 2014

  Live captioning, eller skrivtolkning, är en av de saker som besökarna på Funkas Tillgänglighetsdagar lyfter fram som det mest imponerande. Funkas Susanna Laurin funderar på varför det inte förekommer oftare?

 • Funkas julbrev 2013

  20 december 2013

  Susanna Laurin, på Funka, summerar ett intensivt år. Ett år med fortsatt tillväxt, fortsatt expansion i Norge och ett nytt kontor i Madrid.

 • Så vad tycker vi om förslaget till direktiv egentligen?

  19 november 2013

  Funkas Susanna Laurin skriver tycker det är tråkigt att alla är så rädda för höga kostnader när nya regelverk inom tillgänglighet på EU-nivå diskuteras. Men vad kostar det inte att utestänga användare med funktionsnedsättning?

 • Jag trodde att jag var klarsynt

  15 oktober 2013

  Susanna Laurin, på Funka, skriver i sin krönika om sin dåliga syn och vilka konsekvenser det medför i vardagslivet.

 • I tid och otid

  6 september 2013

  Funkas VD Susanna Laurin funderar på klockor och tekniken för att hålla koll på tiden.

 • Nu tillhör man inventarierna ...

  4 juni 2013

  Susanna Larurin, på Funka, skulle bara ta ett kortare uppdrag, men ser i sin krönika nu tillbaka på 10 händelserika år på Funka.

 • Varför WCAG inte räcker

  2 april 2013

  I diskussionerna om kommande EU-lagstiftning om tillgänglighet argumenterar Funkas Susanna Laurin för varför WCAG 2.0 AA inte alls är tillräckligt ur ett användarperspektiv.

 • Lite svinn får man räkna med

  21 januari 2013

  Funkas Susanna Laurin reflekterar kring varför de interna systemen på många arbetsplatser är så dåliga, och vilka konsekvenser det får för de anställda som tvingas arbeta i dem.

 • Den andra betydelsen av tillgänglighet

  19 september 2012

  Funkas VD Susanna Laurin tipsar om en smart liten pryl som gör uppkopplingen stabil i skärgården.

 • Ska berätta en sak

  3 oktober 2005

  Kent-Ove Wåhlberg berättar om en lustig situation där både han och Funka försökte påverka en myndighet att bli mer tillgänglig.