Vi går in i sommaren med stora kliv och en viss förvirring

Krönika

Just nu är tillgänglighet på allas läppar. En kombination av snabb och spridd digitalisering, nya lagkrav från EU-kommissionen och allt fler användare som reagerar på teknik-fatigue i pandemins spår gör att fokus ligger på ”våra” frågor.

Susanna Laurin
Titel: Forsknings- och innovationschef

Det har nog aldrig varit mer spännande att jobba med tillgänglighet; teknikutvecklingen går blixtsnabbt och marknaden växer så det knakar. Stora aktörer inom e-handel, transport och tekniksektorn förbereder sig inför det nya direktivet och ifrågasätter gamla sanningar om vilka lösningar som ”brukar” funka. Samtidigt har tillsynen av hur det nuvarande direktivet efterlevs precis avslutats. Och alldeles snart publiceras EU-kommissionens nya mandat som ger standardiseringsorganisationerna i uppdrag att utveckla och uppdatera inte mindre än 6 standarder!

Det är EU som driver på för att vi ska få lagstiftning på plats i Sverige. Och faktiskt är EU ledande på flera sätt; den Europeiska standarden EN301549 implementeras i allt fler länder utanför EU och vi ligger långt före USA när det gäller tekniska specifikationer. Dessutom har EUs medlemsländer just genomfört världens största tillgänglighetsgranskning – där fler än 10 000 webbplatser har kontrollerats genom nationell tillsyn. Tillsynsarbetet, kraven på självdeklaration och modellen med återkoppling från användare är världsunik och väcker stort internationellt intresse.

I vår vardag gläds vi naturligtvis åt allt detta, men vi märker att många av våra kunder, inte minst bland IT-bolagen, har svårt att skilja mellan äpplen och päron. Därför kommer här ett litet försök att reda ut begreppen.

De två direktiv som blandas ihop är:

 • Web Accessibility Directive (WAD), på svenska Webbtillgänglighetsdirektivet, och
 • European Accessibility Act (EAA), på svenska Tillgänglighetsdirektivet.

De svenska namnen är ju förvillande lika, så det är inte så konstigt att de blandas ihop.

Ett annat missförstånd som vi ofta stöter på är att Tillgänglighetsdirektivet skulle omfatta ”privat sektor”.  Men Tillgänglighetsdirektivet omfattar vissa produkter och tjänster – oavsett vilken typ av organisation som står bakom dem.

Nedan en översiktlig jämförelse mellan de två direktiven
(observera att alla detaljer inte kommer med i en enkel tabell):

Nedan visas vad som gäller för de olika direktiven
  Webbtillgänglighetsdirektivet Tillgänglighetsdirektivet
Vilka omfattas av lagen

Offentlig sektor

Offentligrättsliga organ

Privata aktörer som till någon del är offentligt finansierade och bedriver verksamhet inom skola, hälso- och sjukvård eller socialtjänstlagen

Tillverkare

Importörer

Distributörer Tjänsteleverantörer av specifika produkter och tjänster (se nästa ruta)

Vilka omfattas inte

Public service

Ideella organisationer

Mikroföretag som erbjuder tjänster, dvs bolag med färre än 10 anställda och en omsättning/balansomslutning på mindre än 20 MSEK
Vad omfattas

Webbplatser

Intranet

Extranet

Dokument

Appar

Datorer och operativsystem

Smarta telefoner och plattor

Självbetjäningsautomater

Digital TV och streamingtjänster

E-böcker och e-boksläsare

Nödkommunikation

Transporttjänster

E-handel

Banktjänster

Vilka är kraven EN301549 v 3.2.1 Bilaga A

Uppdaterade krav i

EN301549

EN17161

EN17210

Plus tre nya standarder som ska definiera krav för:

icke-digital information

kundservice/supporttjänster

nödnumret 112

När gäller kraven Nu 28 juni 2025
(medlemsländerna har möjlighet att senarelägga vissa delar)
Utövas tillsyn Ja Ja
Finns krav på självdeklaration (Tillgänglighetsredogörelse) Ja Ja
Har användare rätt att ge feedback Ja Ja
Har användare rätt att klaga Ja Ja
Har användare rätt att begära alternativa format Ja Ja
Kan aktörer åberopa oproportionerlig börda Ja Ja
Finns det risk för böter I teorin ja. Ja. Dessutom kan produkter tvingas bort från marknaden.

Med hopp om en lugn och tillgänglig sommar

Susanna Laurin
Forsknings- och innovationschef

 

Andra krönikor av Susanna Laurin

 • Stängda skolor ställer krav på tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning

  30 juni 2021

  När skolan plötsligt ska fungera via webben ställs stora krav på tillgänglighet. Digitaliseringen innebär goda möjligheter för personer med olika typer av funktionsnedsättning att aktivt och självständigt delta på lika villkor som alla andra, men det bygger på att systemen är tillgängliga.

 • När tekniken hjälper människor

  12 februari 2021

  Funkas Forsknings- och Innovationschef Susanna Laurin om lösningar som verkligen ger stöd men som fortfarande har konstiga namn.

 • Tillgänglighet på avstånd

  10 december 2020

  En stor del av poängen med konferenser och möten är ju att träffas. Programpunkter i all ära, men de mest intressanta samtalen brukar uppstå i kaffepausen. Hur funkar det när fokus är att hålla avstånd till varandra?

 • En inspiratör har lämnat oss

  28 februari 2020

  Jan Holmegard har gått bort. Funkas Susanna Laurin minns en av synskaderörelsens mest stridbara personligheter med värme.

 • Tillgänglighetsarbetet går framåt, tro det eller ej

  6 maj 2019

  Ibland är det svårt att få syn på att saker förändras när du är mitt uppe i det. Det är kanske dags att ta ett steg tillbaka och fundera på allt som hänt inom vårt område. Utvecklingen är ganska imponerande, skriver Funkas Forsknings- och innovationschef Susanna Laurin.

 • Fokus på äldre användare

  1 februari 2019

  Funkas VD Susanna Laurin rapporterar från debatt i EU-parlamentet och internationell standardisering som handlar om inkludering av äldre i IT-utveckling.

 • Tack för i år!

  29 november 2018

  Ännu ett år med tillgänglighet går mot sitt slut. Funkas Susanna Laurin vill slå ett slag för positiv återkoppling och uppmärksamma alla som vill göra rätt.

 • Mellan hopp och förtvivlan

  13 augusti 2018

  Nu bötfäller den norska tillsynsmyndigheten kommuner och företag som inte åtgärdar bristande tillgänglighet. Är det åt det håller även Sverige kommer att gå? Funkas Susanna Laurin funderar på utvecklingen med skärpt lagstiftning.

 • Se till att tillgängligheten flyter på

  29 maj 2018

  Funkas Susanna Laurin ser likheter mellan att jobba med tillgänglighet och att sköta en träbåt. Båda aktiviteterna kräver tålamod och resultatet kan bli till glädje för många.

 • Tysklands Inkluderingsdagar i Berlin

  5 december 2017

  I anslutning till Internationella Funktionshinderdagen pågår ständigt många intressanta evenemang. I år bidrar vi till programmet på Inclusion Days i Berlin, Tyskland.

 • Det är dags att säga ifrån!

  2 november 2017

  En dom i högsta förvaltningsdomstolen förväntas få ”svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskild”, enligt Försäkringskassan som nu uppmärksammar regeringen på att assistansen riskerar att urholkas helt. Vill vi helt seriöst att människor ska nekas ett värdigt liv på lika villkor med andra?

 • Tillgängliga sommarhälsningar

  12 juni 2017

  När solen glittrar i havet, fåglarna väcker oss i ottan och livet blir så där enkelt som sol och värme innebär på våra breddgrader gör en rapport om digitalisering mig på om möjligt ännu bättre humör.

 • Funka i USA

  6 mars 2017

  Vi försöker att vara med där det händer. När flera stora konferenser om tillgänglighet, dataspel och hjälpmedel pågår nästan samtidigt får vi mycket att göra.

 • Den eviga kostnadsfrågan

  7 februari 2017

  Funkas Susanna Laurin rapporterar från en EU-konferens om tillgänglighet i Bryssel. Fokus ligger i vanlig ordning på ekonomin när man diskuterar att inkludera näringslivet i lagstiftningen.

 • Att återvinna konsulter

  6 januari 2017

  Två av våra duktiga konsulter har provat vingarna på annat håll och sedan valt att komma tillbaka till oss på Funka. Det är naturligtvis extra roligt och vi har bett Oskar och Karin att berätta om sina erfarenheter.

 • 10 år med FN-konventionen

  5 december 2016

  Funkas Susanna Laurin funderar över vad det är vi firar på den internationella funktionshinderdagen. Tillgänglighet är mer än någonsin ett rörligt mål.

 • Ett internationellt perspektiv på tillgänglighet

  4 juli 2016

  Funkas Susanna Laurin rapporterar om ett spännande möte mellan experter från hela världen hos US Access Board i Washington i juni.

 • Rapport från European eAccessibility Forum i Paris

  17 juni 2016

  Den franska synskadeorganisationen BrailleNet arrangerar årligen en konferens om digital tillgänglighet. Temat för 2016 var internet of things. Funkas Susanna Laurin rapporterar.

 • Vådan av lagstiftning

  24 februari 2016

  En obehaglig trend skapar skandal i USA; med lagstiftningen som vapen tjänar advokaterna pengar men otillgängligheten består.

 • Det finns hopp om framtiden

  27 november 2015

  Funkas Susanna Laurin reflekterar över den oroliga tid som råder i världen och situationen för personer med funktionsnedsättning.

 • Integritet och kultur

  31 augusti 2015

  Funkas VD Susanna Laurin reflekterar kring kulturskillnader mellan Spanien och Sverige, den personliga integriteten och hur fel det kan bli, även när man anstränger sig för att göra rätt.

 • När vi njuter i fulla drag

  9 juni 2015

  Funkas Susanna Laurin funderar över trender inom tillgänglighet och det faktum att vi inte längre hinner fundera så mycket.

 • Lagen är på plats – vad händer nu?

  13 januari 2015

  Bristande tillgänglighet är numera diskriminering i lagens mening. Därmed kan alla vi användare börja klaga på dåliga system. Tillsammans kan vi göra skillnad!

 • När tekniken kan göra skillnad

  5 januari 2015

  Funkas Susanna Laurin funderar över varför frågan hur vi röstar inte får utrymme i valrörelsen, när det finns gott om exempel på hur röstningsförfarandet kan göras mer tillgängligt.

 • Föreningen för inbördes beundran

  24 september 2014

  I sin krönika tar Funkas Susanna Laurin upp frågan om hur vi kan sprida insikten att tillgänglighet är viktigt utanför den krets som redan är frälsta.

 • Solig sommar men inga lata dagar

  27 maj 2014

  Susanna Laurin, på Funka, är en inbiten seglare. Men i sin krönika tar hon upp att det just nu händer så mycket på tillgänglighetsområdet att det är svårt att ta ledigt och koppla av.

 • Vart tog webben vägen?

  4 mars 2014

  Äntligen har det kommit ett lagförslag om att ta in bristande tillgänglighet i diskrimineringslagstiftningen. Men i sin krönika undrar Funkas Susanna Laurin var IT-frågorna tog vägen?

 • Bra för alla ...?

  18 februari 2014

  Live captioning, eller skrivtolkning, är en av de saker som besökarna på Funkas Tillgänglighetsdagar lyfter fram som det mest imponerande. Funkas Susanna Laurin funderar på varför det inte förekommer oftare?

 • Funkas julbrev 2013

  20 december 2013

  Susanna Laurin, på Funka, summerar ett intensivt år. Ett år med fortsatt tillväxt, fortsatt expansion i Norge och ett nytt kontor i Madrid.

 • Så vad tycker vi om förslaget till direktiv egentligen?

  19 november 2013

  Funkas Susanna Laurin skriver tycker det är tråkigt att alla är så rädda för höga kostnader när nya regelverk inom tillgänglighet på EU-nivå diskuteras. Men vad kostar det inte att utestänga användare med funktionsnedsättning?

 • Jag trodde att jag var klarsynt

  15 oktober 2013

  Susanna Laurin, på Funka, skriver i sin krönika om sin dåliga syn och vilka konsekvenser det medför i vardagslivet.

 • I tid och otid

  6 september 2013

  Funkas VD Susanna Laurin funderar på klockor och tekniken för att hålla koll på tiden.

 • Nu tillhör man inventarierna ...

  4 juni 2013

  Susanna Larurin, på Funka, skulle bara ta ett kortare uppdrag, men ser i sin krönika nu tillbaka på 10 händelserika år på Funka.

 • Varför WCAG inte räcker

  2 april 2013

  I diskussionerna om kommande EU-lagstiftning om tillgänglighet argumenterar Funkas Susanna Laurin för varför WCAG 2.0 AA inte alls är tillräckligt ur ett användarperspektiv.

 • Lite svinn får man räkna med

  21 januari 2013

  Funkas Susanna Laurin reflekterar kring varför de interna systemen på många arbetsplatser är så dåliga, och vilka konsekvenser det får för de anställda som tvingas arbeta i dem.

 • Den andra betydelsen av tillgänglighet

  19 september 2012

  Funkas VD Susanna Laurin tipsar om en smart liten pryl som gör uppkopplingen stabil i skärgården.

 • Ska berätta en sak

  3 oktober 2005

  Kent-Ove Wåhlberg berättar om en lustig situation där både han och Funka försökte påverka en myndighet att bli mer tillgänglig.