Återkommande granskning är en kvalitetsfråga

Först gör vi en granskning, och sen gör vi flera granskningar till. Hur kommer det sig egentligen? Trondheims kommun har höga ambitioner när det gäller tillgänglighet. Genom att återkommande låta Funka testa gränssnitten mot gällande lagkrav säkerställer kommunen att alla medborgare kan använda webbplatserna.

För kunder som jobbar långsiktigt med tillgänglighet är det självklart att det är ett pågående arbete som aldrig blir färdigt. Det kan tyckas tröstlöst, men är i själva verket inte så konstigt. Webben är ju inte statisk, den tekniska utvecklingen går hårresande snabbt och nya tjänster tillkommer löpande. Naturligtvis blir många saker successivt bättre, men så fort något förändras behöver man också kontrollera tillgängligheten.

Vi jobbar ständigt med att förbättra vår interna kompetens vad gäller tillgänglighet, säger Pål Sommerseth, Team lead inom webb i Trondheims kommun. Funkas granskning är ett bra sätt för oss att fördjupa oss i koden och förstå hur vi ska lösa utmaningarna på ett bra sätt.

Att förbättra tillgängligheten stegvis är en god idé. Det kan lätt bli övermäktigt om alla delar behöver åtgärdas samtidigt. Återkommande kontroller är också bra för att säkerställa att alla avdelningar jobbar på samma sätt och att inga delar av gränssnittet glöms bort.

Det är alltid lika kul att jobba med Trondheim, säger Daniel Sørensen, säljansvarig för Funka i Norge. Kunder som vet vad de vill och fortsätter lära sig mer är det bästa jag vet.

De granskningar vi genomfört för Trondheim är fokuserade på kraven i den norska diskrimineringslagen, men vi baserar den redan nu på WCAG 2.1, eftersom Webbtillgänglighetsdirektivet kommer att införas i Norge. De skärpta kraven gäller sannolikt redan från 1 januari 2021, men än är inget beslutat.

Funkas Tillgänglighetsgranskningar