Klarna fokuserar på tillgänglig design och användarperspektiv

Klarna är en av Europas största banker och erbjuder betalningslösningar på webben till 60 miljoner konsumenter och 100 000 butiker i 14 länder. De såg ett behov av att öka sin kunskap om tillgänglighet för att kunna lösa de problem som användare av deras tjänster kan ha, och därmed stärka kundernas förtroende. Därför anlitade de Funka för en revision av designen på webbplatsen ur tillgänglighetsperspektiv.

Vårt fokus var att hitta en leverantör som vi kunde ha en flytande dialog och längre samarbete med. Vi kontaktade Funka efter att ha läst om tidigare uppdrag, och under första mötet blev valet uppenbart. Kombinationen av kompetens, service och de olika typer av assistans som erbjöds visade att vi hos Funka skulle vara i trygga händer, säger Hannah Ahl, Design Lead på Klarna.

Den största lärdomen för Klarna var betydelsen av att ha en stabil grund att arbeta utifrån. De flesta punkter som kom fram i revisionen härstammar från samma orsak, vilket gör att en förbättring på rätt ställe kan ge stora resultat.

Utan Funka hade vi haft svårt att göra den kopplingen. Vi fick också en mycket bredare insikt i de olika variationer av funktionshinder som ingår i en full revision och kan arbeta på ett större plan, säger Hannah Ahl.

Klarna upplever sig ha fått ett gott stöd från Funka inför framtiden, framförallt genom den pedagogiska rapporten.

Att läsa officiell dokumentation rakt av blev för abstrakt för oss då vi inte hade tillräcklig förkunskap för att sätta den i rätt kontext. Nu, efter att ha fått WCAG 2.1 beskrivet mot vårt eget material, blir det lättare och lättare att smälta både mindre detaljer och helhetskonceptet. Vi börjar känna oss bekväma med att ta medvetna beslut tack vare att Funka hjälpte oss över den tröskeln, menar Hannah Ahl.

Resultatet var på det stora hela vad Klarna förväntade sig när det gäller vad som behöver omarbetas. Det som var oväntat för dem var snarare hur olika kriterier binds ihop - hur en liten korrigering på grundnivå kan leda till att många andra punkter blir godkända som följd.

Nästa steg för Klarna blir dels att revidera sina officiella riktlinjer med Funkas rapport som stöd, och dels höja kunskapen internt om vad tillgänglighet innebär. En avgörande faktor blir att kommunicera varför så stor vikt läggs vid de åtgärder som tas när designen uppdateras. Tillgänglighet är inte ett projekt som kan avslutas, utan något Klarna vill investera i på lång sikt i det dagliga arbetet.

Vår utmaning kommer att bli att höja den gemensamma kompetensen för tillgänglighet. Klarna är ett stort företag med många självstyrande arbetslag som arbetar enligt egna mål och budgetar. Vi, som en liten enhet inuti Klarna, är beroende av att våra kollegor prioriterar tillgänglighet tillsammans med oss och ser det som ett enat mål. Under revisionens gång har vi dock märkt att fler och fler inom organisationen börjat uppmärksamma tillgänglighet, och ser positivt på att trenden kommer att fortsätta även i framtiden, säger Hannah Ahl på Klarna.

Kontakt

Johan Kling

Titel: Operativ- och kvalitetschef

johan.kling@funka.com (Johan Kling)

+46 8 555 770 62 (Johan Kling)