AB Stångåstaden väljer Funka

På uppdrag av Linköpings kommunala bostadsbolag AB Stångåstaden har Funka genomfört användartester och granskning av webbgränssnitt ur användbarhets- och tillgänglighetssynpunkt.

Samarbetet med Funka har gett oss god insikt i vilka åtgärder vi ska satsa på i vårt utvecklingsarbete för att förbättra webbplatsen, säger Marie Aktö, Marknadschef på AB Stångåstaden.

Syftet med expertgranskning och användartester var att få fram underlag för förbättringar av användbarhet och tillgänglighet så att webbplatsen fungerar för alla.

Funkas Hampus Sethfors har ansvarat för att förbereda, koordinera och projektleda användartester samt rekrytera testpersoner. Testerna är genomförda med hjälp av eye tracking vilket ger en mycket god bild av förbättringsmöjligheter.

Eftersom samarbetet fungerat så väl har Stångåstaden även beställt användartest och innehållsgranskning av tryckt material.

AB Stångåstaden är det största bostadsbolaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. Bolaget äger och förvaltar cirka 18 500 lägenheter.

Funkas användartest

Funkas analyser