Åland tar grepp om tillgängligheten och sänker sina kostnader

Ålands landskapsregering skulle utveckla en ny webbplats och göra informationen tillgänglig för alla medborgare. För tillgänglighetsperspektivet föll valet på Funka som med sin långa erfarenhet och spetskompetens inom området kunde bidra med ett bra stöd.

Via vårt samarbete med Funka har vi fått ökad kunskap om hur en genomarbetad och funktionell webbplats faktiskt kan hjälpa oss att spara pengar då kostnaden för att förmedla information kan minska, säger Björn Häggblom, Kommunikationschef för Ålands landskapsregering.

Då regeringen drog igång ett nytt utvecklingsprojekt av en webbplats tog man kontakt med Funka för att få hjälp med tillgängligheten. För att kunna ge ett så bra stöd som möjligt under webbproduktionen, men också för att se till att de nya kunskaperna skulle tas tillvara satte Funka ihop ett tillgänglighetspaket som passade just landskapsregerings behov. Paketet innehöll bland annat ett par workshopar, ett framtagande av kravunderlag till webbleverantören samt en utbildning för regeringens redaktörer. Före lansering av webbplatsen kommer Funka även att utföra acceptanstester.

Samarbetet med Funka har gett oss en ökad insikt i vikten av att se över språket och informationsstrukturen på webbplatsen, fortsätter Björn Häggblom. Vi kommer att fortsätta att tillämpa de riktlinjer som Funka varit med och tagit fram och vi kommer också att fortsätta att utbilda vår personal.

Funka tackar Ålands landskapsregering för förtroendet och gläds åt att arbetet med ökad tillgänglighet sprids på den vackra ögruppen – nyligen anslöt sig Arbetsförmedlingen på Åland till det uppläsande hjälpmedlet Talande Webb.