Arbetsmiljöverkets webb vinner pris

Funka gratulerar projektgruppen bakom av.se, en webbplats som utsetts till Sveriges bästa webbplats i kategorin Samhällskommunikation 2016 – och tackar för gott samarbete!

Priset utses varje år av Web Service Award, och juryns motivering lyder:
Webbplatsen har ett tydligt syfte som förmedlas på ett mycket uppskattat sätt. Det är en riktigt bra, informativ och lättanvänd webbplats till stor nytta för besökarna.

Arbetsmiljöverket har med stöd av Funka arbetat målmedvetet under flera år för att bygga en modern webbplats med användaren i fokus. Så priset är ett fint betyg på att ett gediget koncept- och designarbete med en engagerad projektgrupp har gett resultat.

Målet var att webbplatsen ska kännas tydlig, luftig och enkel att använda. Mänsklig och välkomnande men ändå seriös. Fokus ligger på att länkar och klickbara objekt ska vara visuellt tydliga, det är viktigt för tillgängligheten. Navigationen är formgiven för att skapa lugn och ro att hitta rätt, berättar Frida Westholm, Funkas formgivare.

En nyckel både för att säkra tillgängligheten och för att hitta rätt under arbetets gång är att göra användartester.

Funka gjorde eyetrackingtester och testade en rad olika designkomponenter till nya av.se. Som alltid är det oerhört lärorikt och man får en helt annan förståelse för varför tillgänglig design är så betydelsefull, säger Frida Westholm.

Web Service awards pris baseras på en årlig webbplatsundersökning.

Webbplatsens syfte är att ge service och stöd till våra besökare i deras arbetsmiljöarbete och därför är det extra roligt att vi vinner det här priset som baseras på vad våra besökare tycker om webbplatsen, säger Martina Nicklasson, förvaltningsledare för av.se.

Funka har haft förmånen och förtroendet att vara med och ta fram informationsstruktur och koncept, varit testledare samt formgivit av.se. Utöver det har vi gjort tre större tillgänglighetsgranskningar och genomfört användartester på webbplatsen. Vi har även utbildat och handlett Arbetsmiljöverkets redaktörer.

Arbetsmiljöverket, öppnas i nytt fönster

Web Service Award - vinnare 2016, öppnas i nytt fönster

Användartest