Att tillgängliggöra vårt musikaliska kulturarv

Konserthuset Stockholm är en välkänd kulturinstitution i Sverige och är en del av vårt musikaliska kulturarv. Med hjälp av Funka har deras digra arkiv gjorts tillgängligt på webben, där man kan hitta information om de många tusentals konserter som ägt rum under årens lopp sedan verksamheten startades.

Konserthuset Stockholm har sedan tidigare ett långt samarbete med Funka på olika sätt, genom bland annat webbproduktion, utbildningar, granskningar och tester. När behovet att tillgängliggöra sitt historiska arkiv uppstod föll det sig naturligt att återigen välja Funka som leverantör.

Tillgänglighet är inget vi kan kompromissa med. Vi har med det i tankarna i hela processen, vad gäller allt från teknik och ordval till struktur. Vår tjänst historiskt arkiv har vuxit fram till en stabil funktion som vi är mycket nöjda med, säger Lotta Bjelkeborn, marknadschef på Konserthuset.

Funka har utvecklat funktionaliteten för historiskt arkiv på Konserthuset Stockholms webbplats och kommer även att förvalta och vidareutveckla tjänsten löpande.

Vi är mycket stolta över att vara delaktiga i att kulturarvet lever vidare, säger Anders Beinhoff, teknisk projektledare på Funka.

Databasen historiskt arkiv innehåller information kring samtliga konserter som Kungliga Filharmonikerna gjort sedan starten 1902. Hur många framföranden som gjorts av ett specifikt verk, vilka kompositörer som representerats och vilka musiker som medverkat är exempel på vad som kan sökas fram ur arkivet. Historiskt arkiv har flera målgrupper, dels forskare som söker korrekta historiska fakta, men även en intresserad allmänhet. Med 116 års samlad information finns mycket att upptäcka.

Det har varit en utmaning att hitta rätt struktur för tjänsten. Något som vi har behövt fundera över är vad olika användare har för förkunskaper? I vårt tillgängliga verktyg har vi därför valt att ha en funktion som hjälper besökaren genom att lista förslag som matchar det användaren skrivit. Vi har märkt att det i viss mån faktiskt även kan medföra att användaren gör nya musikaliska upptäckter, vilket är glädjande, menar Lotta Bjelkeborn.

Konserthuset Stockholms historiskt arkiv, öppnas i nytt fönster