Attention väljer Funka

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), anhöriga och yrkesverksamma. Nu lanserar föreningen en webbplats för meningsfull fritid. Funka står för design och utveckling.

För att ge kommuner stöd i att minska ungas utanförskap fokuserar Attention på meningsfull fritid. Det är allt färre ungdomar som är engagerade i idrott eller andra fritidsaktiviteter. Det riskerar att leda till ökade kostnader för samhället och ökad ohälsa bland ensklida individer.

Projektet Idrott för alla, som finansierats av Allmänna Arvsfonden, har under tre år samlat kunskap och goda exempel kring sport och fritid för unga. Fokus har särskilt legat på att barn och ungdomar med Neuropsykiatriska nedsättningar, ska kunna delta i idrottsverksamhet och föreningsliv.

Det vi konstaterat i projektet är att kommunerna i mycket större utsträckning behöver arbeta strategiskt i samverkan med olika aktörer, bland andra idrottsrörelsen, säger Lena Lindahl, projektledare för Idrott för alla. Det här är rättvisefrågor och handlar om barns rättigheter, att alla ska få vara med -  vilket är kommunens uppdrag!

Behoven av stöd, kunskap och inkluderande bemötande som behövs för barn med NPF liknar behoven hos de flesta utsatta grupper, exempelvis ensamkommande, socioekonomiskt svaga, familjer med psykisk ohälsa och liknande.

Vårt uppdrag var att skapa en enkel och lättanvänd webbplats, säger Lars Samuelsson, tillgänglighetsexpert på Funka som lett arbetet med uppdraget. Det är en viktig sajt som vi hoppas att många kommer att hitta till. 

På webbplatsen, som är byggd på Wordpress, finns tips och rekommendationer för kommuner, föreningar och enskilda individer.

Meningsfull fritid, öppnas i nytt fönster