Barncancerfondens webbplats är byggd på EPiServer av Funka

Funka har haft förmånen att få bygga och vidareutveckla Barncancerfondens webb kontinuerligt. Barncancerfonden har valt att bygga webbplatsen på EPiServer, varför?

- När vi valde ett nytt publiceringssystem föll valet på EPiServer av flera anledningar, men den huvudsakliga är att det är ett system som är redaktörsvänligt och pedagogiskt, vilket är viktigt för oss då vår organisation är uppbyggd kring ideellt engagemang i föreningar runt om i landet. Att då ha ett publiceringssystem som är tydligt och relativt enkelt att lära sig grunderna i är en stor fördel, tycker vi. Det är också en trygghet att ha ett beprövat system där vi vet att det pågår utveckling av nya möjligheter hela tiden, berättar Martin Falkman, webbansvarig, Barncancerfonden.

Funka har haft förmånen att få bygga och vidareutveckla Barncancerfondens webb kontinuerligt, vad är på gång framöver?

- Just nu diskuterar vi mycket kring sociala medier och hur vi bäst tar till vara på det engagemang som sprids genom dessa kanaler. Frågan är hur vi bäst synliggör och möter de behov och möjligheter som finns via vår webbplats, en inte helt enkel fråga. Vi genomför dessutom ständigt små förbättringar i funktionen på vår webbplats, både för redaktörer och besökare. Vi har precis satt igång ett utvecklingsprojekt för att förbättra funktionaliteten i högerspaltsfunktionen på vår webbplats.

Hur arbetar ni praktiskt med att öka tillgängligheten på Barncancerfondens webb?

- Dels poängterar vi internt för våra redaktörer att det är viktigt att vara så tydlig som möjligt. Det kan handla om allt från rubriker till bildtexter och brödtext. Vi försöker att tänka på många olika aspekter av tillgänglighet, för olika grupper. Då gäller det arbete både med struktur, innehåll och nyutveckling av funktioner. Här känner vi en trygghet i att ha Funka som partner, då tillgänglighetsfrågor med jämna mellanrum kommer upp i diskussionen.