Barnombudsmannen har valt Funka som leverantör av information på teckenspråk

Funka har hjälpt till att fram information på teckenspråk till Barnombudsmannens webbplats. Jorge Rivera, projektledare på Barnombudsmannen berättar om arbetet.

Varför har ni valt att ha med teckenspråk på webben?

- Alla barn i Sverige har rätt att känna till sina rättigheter oavsett bakgrund eller behov. Dessutom ställer den nya språklagen teckenspråk i samma ställning som samtliga minoritetsspråk. Därför har vi idag information om barnkonventionen till teckenspråk.

Berätta lite om arbetsprocessen med att ta fram och välja det material som ska översättas till teckenspråk?

- Det ursprungliga konventionstexten är nästan omöjlig att översätta till svenskt teckenspråk eftersom själva texten innehåller många juridiska termer eller fackspråk. Därför har vi omarbetat texten till en kortare och begripligare variant som är mer tillgänglig för vanliga medborgare. Sedan fick Funka uppdraget att översätta materialet. Allt material kan nås via barnombudsmannen.se. I samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten har vi även översatt våra foldrar ”Jag vill säga något” om barnets rättigheter, till teckenspråk. Materialet kommer att lanseras på Barnombudsmannens nya webbplats under hösten.

Hur arbetar ni med att hålla det befintliga teckenspråksöversättningarna uppdaterade och hur fyller ni på med annat nytt material på teckenspråk?

- De befintliga teckenspråksmaterialet är en nyhet från i år och det är första gången myndigheten producerar material på teckenspråk överhuvudtaget, så vi är väldigt stolta över det. Just nu planerar Barnombudsmannen för en ny och förbättrad webbplats och har beställt en presentation av Funka om Barnombudsmannens uppdrag på teckenspråk. I framtiden skulle man kunna teckentolka sammanfattningar av barnrättskommitténs rekommendationer till Sverige, till exempel. Även rekommendationerna ska vara tillgängliga för alla medborgare.