Bibblan svarar – på precis vad som helst!

Bibblan svarar är en tjänst som ger vem som helst möjlighet att fråga en bibliotekarie om vad som helst. Tjänsten är gratis att använda och finansieras med ett årligt driftsbidrag från Kungliga biblioteket. Malmö stadsbibliotek ansvarar för driften. Exempelvis fortbildning av de cirka 150 operatörerna (de som svarar på frågor) från drygt 40 olika folkbibliotek.

Hur många sorters myror det finns i världen?

Operatörerna får frågor om allt mellan himmel och jord. Exempelvis ”hur många sorters myror finns det i världen”, ”hur tillverkas PET-flaskor” eller ännu klurigare frågor som ”vad heter den där favoritboken som jag läste som barn, och som handlade om en svart hund och troligen hade en blå framsida?”. Frågorna kommer ofta från barn och unga, men även vuxna hör av sig.

Vilket roligt jobb! Ska jag någon gång sadla om så ska jag bli bibliotekarie och jobba med Bibblan svarar, säger Karin Forsell, språkvårdare på Funka.

Alla svar skickas till frågeställaren via mejl samt läggs i ett sökbart arkiv som är öppet för alla. Därför är det extra viktigt att använda ett språk som alla förstår, oavsett läsförmåga.

I höstas bad Malmö stadsbibliotek Funka om hjälp med att öka kunskapen om tillgängligt språk.

Vi vet ju aldrig med säkerhet vem som ställt den fråga vi besvarar. Därför behöver vi lära oss att svara på ett sätt som är klart och tydligt och kan förstås av många. På de senaste operatörsträffarna, i Malmö, Stockholm och Umeå, har Funkas Karin Forsell deltagit med en mycket uppskattad föreläsning om att skriva tillgängligt, säger Jenny Nyberg, samordnare Malmö stadsbibliotek. 

Föreläsningarna har givit omedelbart resultat.

Vi som jobbar med att utveckla tjänsten ser en skillnad i hur frågor besvaras av de operatörer som varit med och lyssnat på Karin. Det är flera av dem som skriver enligt de vägledande principerna i klarspråk. Det innebär bland annat att vi formaterar länkar på ett mer tillgängligt vis och disponerar om texter, berättar Peter Stenberg, samordnare Malmö stadsbibliotek.

Vill vara en förebild

Bibblan svarar strävar efter att vara en förebild för andra offentliga tjänster när det gäller tillgängligt bemötande. Härnäst ska de uppgradera sin tekniska plattform. Målet är bland annat att integrera verktyg som gör det enklare att skriva klarspråk och generellt göra tjänsten mer lättanvänd och innehållet mer tillgängligt för alla människor.

Funkas utbildning Klarspråk för alla

Bibblan svarar, öppnas i nytt fönster