Bokförlag satsar på tillgänglighet

Det norska bokförlaget Gyldendal vill höja kvaliteten på sitt stora utbud av analoga och digitala läromedel för grundskola och gymnasium. Detta görs bland annat genom en satsning på tillgänglighet, vilket bidrar till en bättre inlärningsmiljö för många elever. Gyldendal anlitat Funka för utbildning av sina anställda, och för expertgranskning av en webbplattform.

Alla elever är olika och de föredrar olika inlärningsmetoder och hjälpmedel. Med digitala läromedel finns stora möjligheter att pedagogiskt skräddarsy inlärningsmaterialet efter både individ och situation, en möjlighet både elever och lärare använder sig av. Några av de fördelar som finns med digitalt material är funktioner som uppläsning av text, tydligare visualisering genom animationer, filmer och interaktiva objekt – samt att själva undervisningsprocessen kan utformas utifrån elevens egna förkunskaper och förutsättningar.

Inom Gyldendal är vi angelägna om att vara i framkant när det gäller tillgänglighet. De digitala plattformarna erbjuder nya sätt att tillgodose olika behov för många olika användare, och dessa möjligheter vill vi förstås ta vara på på allra bästa sätt, säger Alexander Henriksen, biträdande forlagsdirektör, Gyldendal.

Det första steget på vägen var Funkas grundutbildning, som blev något av en ögonöppnare. Under utbildningen visades exempel på bra och dålig tillgänglighet, vem som blir drabbad av bristande tillgänglighet, samt en genomgång av nuvarande lagstiftning och framtida förändringar. Cirka 70 designers, utvecklare, redaktörer och projektledare deltog.

Kursen var bra. Innehållet var lämpligt med både viss fördjupning för den som redan har förkunskaper och mer behöver en sammanfattning, och för den som är nybörjare inom tillgänglighet. Vi som gick kursen här på Gyldendal är mycket nöjda, säger Rine Grue Carlsen, webbutvecklare vid Gyldendal.

Det andra steget var en skräddarsydd expertgranskning av en webbplattform för att säkerställa en högre grad av tillgänglighet i den generella digitala lärmiljön.

Gyldendal har varit mycket intresserade av att lära sig om tillgänglighet, vilket inte minst framgår av att så många deltog i grundutbildningen och förberedelserna de hade gjort inför den skräddarsydda expertgranskningen. Då är det också extra roligt att lära ut och att hjälpa dem vidare längs vägen, säger Lena Drevsjø, Tillgänglighets- och användbarhetsexpert hos Funka.

Funka ser fram emot ytterligare samarbete med Gyldendal!