Borlänge kommun deltar i kommunprojektet

Borlänge kommun har valt att delta i Funkas kommunprojekt för att arbeta med tillgänglighetsfrågor och användarfokus. Funka har intervjuat Ann-Cathrin Brovall, webbredaktör på Borlänge kommun om deltagandet i kommunprojektet.

Varför har ni gått med i Funkas kommunprojekt?

- Det är intressant med kommunsamarbeten överhuvudtaget och i Borlänge försöker vi vara aktiva i användbarhets- och tillgänglighetsfrågor. Vi har ambitionen att alltid ha användarfokus. Ju mer vi kan underlätta för våra användare att hitta samhällsinformation desto bättre. När kommuner har gemensamma tankesätt och strukturer så tror jag det kan underlätta enormt för våra användare. Att exempelvis jobba med gemensamma benämningar för det som är gemensamt för alla kommuner.

Hur ska ni använda resultatet som kommer fram under projektarbetet?

- När vi tog fram vår nya webbplats borlange.se, la vi ner rätt mycket arbete på att jobba fram en struktur och navigering som skulle fungera bra för våra användare ur ett tillgänglighets- och användbarhetsperspektiv. Vi användartestade struktur och navigering för att få bekräftat att den fungerade. Men det är svårt att hitta lösningar som fungerar hundraprocentigt. Jag hoppas att en del av resultatet i projektet skall bekräfta att vi tänkt rätt och att annat skall ge oss tips och kunskap om vad vi kan förbättra.

Finns det andra saker som kommuner borde samarbeta kring?

- Jag har länge tyckt att kommuner borde ha samarbetat mycket mer i arbetet med att utveckla kommunala webbplatser. Väldigt mycket av vår verksamhet är gemensam och det som skiljer hade man naturligtvis fått komplettera med. Nu har istället alla Sveriges kommuner lagt miljontals kronor på att utveckla webbplatser, många är säkert inne på både andra och tredje versionen. Visserligen har det skapat massor av arbetstillfällen för landets reklambyråer och IT-företag men det har också kostat enorma skattepengar - och det har definitivt inte underlättat för våra användare. Så jag tycker att Funkas initiativ är kanonbra.