Den norska väderlekstjänsten Yr.no valde Funka

Funka gjorde en expertgranskning av webbplatsen yr.no, berätta mer?

Användarna har alltid stått i fokus under utvecklingen av yr.no och tillgänglighet är en viktig del av uppdraget till Meteorologisk Institutt och NRK. Därför var det naturligt för oss att engagera tillgänglighetsexpertis för att få råd och stöd hur vi kan göra yr.no mer tillgänglig, säger Tom Erik Støwer, redaktör på Yr.no.

På vilket sätt har resultaten i analysen hjälpt er, vad har varit lärorikt och vad har blivit bättre?

- Vi visste redan att vi kommit långt men med Funkas expertgranskning fick vi veta mer och hur vi skulle arbeta vidare. Hösten 2011 vann vi kategorin "Interaktion och tjänster" i Norges första tävling för tillgänglighet. För oss är det en påminnelse om hur viktigt det är att ha fokus på användarna i sitt arbete. Det handlar i stor grad om att göra saker enkla vilket inte kännetecknar väderprognoser som är ett komplicerat område - det har varit en stor utmaning att göra dessa tillgängliga för de flesta. Detta arbete blir vi aldrig färdiga med.

Hur arbetar ni vidare med yr.no för att göra webbplatsen mer tillgänglig?

- För det första försöker vi att hålla fast vid den grund som vi har byggt när vi utvecklar nya funktioner på webbplatsen. För vår del handlar mycket om det arbete som de tekniska utvecklarna gör, de är mycket angelägna om att bygga tillgängligt. Dessutom följer vi vedertagna standarder från till exempel W3C vilket gör att det blir rätt. Ytterst är det bäst om någon utomstående kontrollerar och säkerställer vårt tillgänglighetsarbete – därför utesluter vi inte möjligheten att engagera Funka igen när det behövs.