Det norska direktoratet för integration och mångfald väljer Funka

Funka har under en följd av år arbetat för Norges motsvarighet till Migrationsverket, Utlendingsdirektoratet, vad gäller tillgänglighet på webben. Nu följer IMDi, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, efter och beställer en revision av tillgängligheten på myndighetens externa webbplats.

Myndigheter som har personer med annan språklig bakgrund som speciell målgrupp har naturligt nog ofta ett särskilt fokus på tillgänglighetsfrågor.

IMDi vill att deras webbplats ska vara en portal som så många besökare som möjligt kan dra nytta av. Därför har myndigheten valt att låta Funkas experter genomföra en granskning gentemot de internationella riktlinjerna WCAG 2.0 nivå AA med de undantag som norsk lagstiftning innebär. Målet är en mer användarvänlig och tillgänglig webbplats.

Tillgänglighet är ett alltför stort och komplext område för att vi ska klara av kvalitetssäkringen själva. Vi behöver hjälp att säkra att vi håller oss innanför lagen och då var det ganska naturligt för oss att ta kontakt med Funka, säger Anne-Merethe Pedersen, webbredaktör på IMDi.

En specialiserad produkt för att följa lagen

Funkas speciella produkt för att kontroller om webbplatser uppfyller den norska Diskriminerings- och Tillgänglighetslagen är en mindre version än de mer genomgripande analyser som vi bygger vår egen metodik på.

Funka tackar för förtroendet och ser fram emot att hjälpa IMDi att nå ut till fler.

Webbplatsen för den norska myndigheten Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi, öppnas i nytt fönster (på norska)