Diskrimineringsombudsmannen använder Funka som leverantör av IT-tjänster

Anneli Tillberg, kommunikatör på Diskrimineringsombudsmannen, berätta hur du ser på tillgänglig information?

- Att arbeta med tillgänglig information är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Målet är att alla har tillgång till samhällsinformation på lika villkor, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte.

Hur jobbar ni med er information ur tillgänglighetsperspektiv?

- Vi har lagt stor vikt vid att webbplatsen ska ha alla förutsättningar för både teknisk tillgänglighet, i dialog med vår webbkonsult Funka, och innehållsmässigt. Just nu pågår ett omfattande arbete med att översätta vår grundinformation till 25 olika språk, däribland teckenspråk och lättläst. Vi strävar efter att språket ska vara tillgängligt, vilket vi menar gagnar alla.

Varför har ni valt att bygga er webbplats på EpiServer?

- EpiServer ger alla grundförutsättningar för bygga en tillgänglig webbplats, så länge grundkunskapen finns. Det är också ett flexibelt verktyg som ger oss redaktörer och administratörer stora möjligheter att skapa webbfunktioner själva.