DNB Norge deltar på Funkas Tillgänglighetsdagar

Tre frågor till Stine Braadland, Senior projektledare på banken DNB i Norge.

DNB deltar på Funkas Tillgänglighetsdagar för tredje året i rad, berätta mer!

- Tillgänglighet är inte ett arbetsområde som man blir färdig med utan snarare måste förbättra hela tiden. Därför är det viktigt för oss att hålla oss uppdaterade på området och hela tiden utveckla våra verktyg och tjänster för att på bästa sätt tillgodose våra kunders önskemål. DNB har kunder i alla åldrar och med olika behov och förutsättningar som vi vill ta till vara på ett bra sätt. Genom att vara med på Funkas Tillgänglighetsdagar får vi inspiration och motivation som vi tar med oss tillbaka till arbetsplatsen.

Vad är det bästa med att delta på Funkas Tillgänglighetsdagar?

- Tillgänglighet är ett stort och viktigt ämne att arbete med eftersom det omfattar så många olika typer av användare, och det täcker in fler olika områden som innehåll, design och utveckling. Eftersom detta fortfarande är ett nytt och okänt tema för många kan det vara bra att ha en specialiserad konferens med fullt fokus på området. Samtidigt hade det varit bra om tillgänglighet i större utsträckning hade blivit sett på som en självklarhet som är inkluderad i fler konferenser. Förhoppningsvis når vi dit så småningom, men än så länge behöver vi nog den här typen av konferenser för att täcka in tillgänglighetsområdet på ett bra sätt.

Vad förväntar du dig av årets konferens?

- Just nu arbetar vi mycket med att säkra att det vi utvecklar uppfyller kraven på tillgänglighet. Vi måste få in tillgänglighet som en naturlig del av både innehållsarbetet, i design- och utvecklingsprocesserna. Jag hoppas att jag kan få mer insikt i hur andra jobbar med tillgänglighet så att jag kan ta med mig detta när vi arbetar med dessa utmaningar. Dessutom ser jag speciellt fram emot att höra föreläsningarna om navigation som funkar, hur man jobbar med sökfunktioner och inte minst om inkludering av äldre.