En tillgänglighetsmanual ger trygghet och effektivitet

Funka har gått igenom, uppdaterat, kvalitetssäkrat och delvis skrivit om den Tillgänglighetsmanual som ska säkerställa att Swedavias flygplatser och tjänster blir så likvärdiga som möjligt för alla resenärer och besökare, oavsett förutsättningar.

Vi är mycket imponerade av Funka och den expertis de besitter. De har handen på pulsen på vad som händer i omvärlden. Tillgänglighetsmanualen gör att vi nu klarar av de bas- och hygienfaktorer kring tillgänglighet som krävs av oss, säger Johan Monie, ansvarig för passagerarservice på Swedavia. Med den input och rådgivning som Funka har gett oss har vi kunnat höja oss i fråga om säkerhetsnivån, det personliga mötet och förhållandet till våra kunder. En stor utmaning vad gäller tillgänglighet är ofta kommunikation och förståelse, nu har vi fått bättre verktyg för det.

Swedavias Tillgänglighetsmanual omfattar allt från växter som funkar ur allergisynpunkt till hur en bra mötesplats ska se ut. Det finns detaljinformation om hur skyltar, ljud och ljus ska vara utformade och mer övergripande frågor kring ett inkluderande bemötande.

Finessen med en sån här manual är att man både kan ge stöd till de som behöver exakta mått att förhålla sig till och samtidigt lära ut ett tankesätt, säger Andreas Cederbom, Analysansvarig på Funka. Det är viktigt att det finns plats att resonera om varför vissa saker är viktiga, annars kan inte läsaren sätta sig in i målgruppens behov.

Alla organisationer har en skyldighet att uppfylla grundläggande regelverk och lagar. Men det finns också krav och rekommendationer, policybeslut och rutiner som är specifikt för varje arbetsplats. Därför är det en god idé att ta fram en egen manual, det underlättar både för de som ska utföra specifika arbetsuppgifter och för uppföljningsarbetet.

Att kombinera text med bilder och illustrationer är jätteviktigt, vissa saker blir mycket lättare att förstå i bild, fortsätter Andreas Cederbom. Men en annan, minst lika viktig sak, är att dokumentet inte kan vara statiskt. Världen omkring oss förändras, de tekniska lösningarna utvecklas och regelverken uppdateras. Det innebär att manualen måste betraktas som ett levande dokument.

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)