Win-win situation i Linköping med Funkas inlevelseövningar

Funka leder inlevelseövningar som ett moment i kompetensutvecklingsprogrammet Vinna-Vinna i Östergötland. Inlevelseövningarna, där deltagarna genom prova på-övningar och simulering själva får uppleva hur stadsmiljön fungerar för personer som har olika typer av funktionsnedsättningar, är mycket populära.

Linköpings kommun arbetar sedan länge aktivt för att främja jämställdhet, mångfald och tillgänglighet. Ett lyckat initiativ är Vinna-Vinna programmet, som är ett samarbete mellan 12 kommuner. Syftet är att medarbetare ska få kompetensutveckling och bli ambassadörer för dessa frågor på sina arbetsplatser, genom utbildning och erfarenhetsutbyte som påverkar attityder, synsätt, arbetssätt och medvetenhet. Under det tvååriga programmet varvas föreläsningar om lagstiftning, förhållningssätt, språk, kultur, kommunikation och organisationsutveckling med praktiska övningar och diskussioner. Kursmodulerna utvärderas kontinuerligt för att hela tiden hålla en hög kvalitet.

Tidigare bestod kurserna mestadels av teoretiska inslag, men det fanns en efterfrågan från deltagarna om mer praktiska moment för en ökad känsla av delaktighet. Genom rekommendationer från Handisam, nuvarande Myndigheten för delaktighet, fick Funka för några år sedan därför uppdraget att leda inlevelseövningar, där deltagarna får uppleva hur det kan vara att försöka ta sig fram i stadsmiljö med grav synnedsättning eller som rullstolsburen.

Våra inlevelseövningar brukar fungera som en ögonöppnare, säger Joakim Centervik, utbildare på Funka. Eftersom vi ger deltagarna nya förutsättningar då de ska röra sig i välkända miljöer blir de naturligt nog uppmärksammade på svårigheter som finns där. Men det är inte enbart problem som de hittar utan även sådant som de vanligtvis inte använder sig av för att orientera och förflytta sig, men som de under de ändrade förutsättningarna har stor nytta av. Vi ger deltagarna en möjlighet att skaffa sig nya perspektiv.

Deltagarna får genom övningarna chansen att själva uppleva och känna efter vad det kan innebära att leva med en eller flera funktionsnedsättningar. Funkas inlevelseövningar är ett mycket populärt inslag i Vinna-Vinna-programmet som hittills fått mycket höga omdömen i alla utvärderingar som gjorts.

Några röster från deltagare:

Det är nyttigt att så praktiskt få prova vilka svårigheter man som funktionsnedsatt står inför i vardagen.
Vi måste få affärsidkare att tänka kring dessa frågor när något förändras i och med ombyggnad, nybyggnad, ändring av interiör mm. Trottoarerna är också fulla av så kallade gatupratare och skyltar som gör det besvärligt för synskadade, rullstolsburna med mera.
Inlevelseövningarna var mycket givande! Bra att få perspektiv på hur det kan vara att ta sig fram med olika funktionsnedsättningar. Det blev också tydligt att detta är ett förbättringsområde i samhället.

Att aktivt ta upp frågor om mångfald och tillgänglighet utvecklar och förstärker medarbetarnas medvetenhet om människors grundläggande fri- och rättigheter. Vinsten med att utveckla sig själv och sin arbetsplats inom dessa områden är att den totala kompetensnivån höjs och att det även bidrar till ett effektivt utnyttjande av människors resurser.

Det är en viktig men spännande utmaning att arbeta med tillgänglighetsfrågor säger Faiz Jaber, personalstrateg på Linköpings kommun och ansvarig för Vinna-Vinna-programmet i Östergötland. Vi behöver mer kunskap, ökad medvetenhet och fler tillfällen att sätta sig in i andra människors verklighet och situation. Detta är en långsiktig process, för att verkligen kunna integrera tillgänglighetsfrågorna i verksamheterna behövs kontinuerlig repetition och dialog om vilka värdegrunder vårt beslutsfattande vilar på.

Stockholms Stad valde Funka för inlevelseövningar