Energimyndigheten väljer Funka

Funka genomförde under juni 2011 en teknisk revision på Energimyndighetens webbplats. Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Vi jobbar målmedvetet med att hela tiden öka tillgängligheten till vår information på webbplatsen så när vi i våras gjorde om designen på webben så följde vi upp denna med att säkerställa att tillgängligheten inte försämrades, säger Maria Berlin på Energimyndighetens stabsavdelning.
– Det är viktigt att inte stänga ute de breda målgrupper som har behov av vår information så därför arbetar vi hela tiden aktivt med tillgänglighetsfrågorna. I höst kommer vi bland annat att utöka webbplatsen med teckenspråksfilm och se över den information vi har på Lättläst, avslutar Maria.

Teknisk tillgänglighet handlar främst om att besökare med hjälpmedel ska kunna hantera webbplatsen. Det krävs teknisk tillgänglighet för att inte utestänga blinda, synsvaga, grava dyslektiker, rörelsehindrade med flera helt. För att få en helhetsbild av tillgängligheten måste även pedagogiska och språkliga aspekter tas med.

Funkas analysmodell bygger på W3C’s riktlinjer i kombination med lång erfarenhet av flera tusen analyserade webbplatser. Allt vi rekommenderar är testat i verkligheten med olika användargrupper, med och utan hjälpmedel.
 
Funkas tekniska granskning hos Energimyndigheten har resulterat i en rapport som inkluderar lösningsförslag samt förslag på hur åtgärderna bör prioriteras.