Ett helhetsgrepp på tillgänglighet

Vi talar ofta om hur viktigt det är att ha ett mål när man jobbar med tillgänglighet. Vet man inte vart man ska blir det svårt att nå fram. Ska din organisation bli bäst i klassen, eller räcker det med att följa lagen? Eller är det brukarnas behov som bestämmer villkoren?

En organisation som verkligen vet vad de strävar efter är Uloba: ambitionen är att skapa den mest tillgängliga och digitala arbetsmiljön i Norge.

I flera år har Funka haft ett nära samarbete med Uloba, där vi bland annat bidrar med löpande stöd i form av konsulthjälp flera dagar i veckan, kravspecifikationer, interaktionsdesign och kvalitetssäkring. Genom uppgradering av existerande digitala lösningar, samt upphandling och utveckling av nya digitala lösningar, förbättrar Uloba sin digitala arbetsmiljö med tanke på användbarhet och tillgänglighet.

Det är väldigt spännande att få bidra till utvecklingen av det här arbetet från insidan, säger Torbjørn Helland Solhaug, expert på tillgänglighet och användbarhet på Funka, och som regelbundet arbetar med Funkas uppdrag hos Uloba. Det är viktigt att ha arbetsgivare som kan gå före som ett gott exempel.

Förutom att arbeta intressepolitiskt för att förmedla värdet av bra digitala lösningar för företag, ställer Uloba konkreta krav på leverantörer som inkluderar ett åtagande om att de ska höja nivån på sina standardprodukter. Därmed bidrar Uloba inte bara med att höja nivån på tillgänglighet i sina egna system, de bidrar också till att skapa förutsättning för förändring för andra upphandlare och därmed för samhället i stort. För leverantörernas del innebär det också en chans till konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna.

Funka har i uppdrag att ställa krav på leverantörer, bedriva utbildning i hur man ska följa kraven och därefter kvalitetssäkra att kraven följs.

För en del av Ulobas arbetsuppgifter existerar det inga färdiga digitala lösningar, därför har Uloba också anlitat utvecklings- och projektledningsresurser som utvecklar nya system. Funkas konsulter är en del av teamet, och bistår med stöd vad gäller kravspecifikation, interaktionsdesign och testning av systemen.

Funka uppskattar att vara en del av resan mot en tillgänglig digital arbetsmiljö på ULOBA.

Om Uloba

Uloba - Independent Living Norge SA är en norsk ideell organisation, organiserad som ett kooperativ, och är en del av den internationella Independent Living-rörelsen.

Uloba arbetar för full jämställdhet, social delaktighet och självbestämmande för personer med funktionsnedsättning. Målet är att personer med funktionsnedsättning ska vara och uppfattas som jämställda och inkluderade medborgare.

Uloba arbetar för att riva hinder i samhället, bekämpa diskriminering, fördomar, myter och maktlöshet, och att främja frigörelse för personer med funktionsnedsättning.

Uloba baserar sin verksamhet på expertkunskapen från brukarnas egna erfarenheter av att arbetsleda sin egna assistans, och från erfarenheter av att leva i ett diskriminerande samhälle. Uloba kämpar för jämställdhet, och ställer därför krav på att minst 50 % av organisationens administrativa personal ska vara personer med funktionsnedsättning.

Uloba levererar brukarstyrd personlig assistans, BPA, till personer med funktionsnedsättning med assistansbehov (så kallade arbetsledare) i cirka 200 norska kommuner. Fler än 1.000 arbetsledare är mottagare av BPA, där de assisteras av över 6.000 Uloba-anställda assistenter, de flesta deltidsanställda.