European Patients’ Forum väljer Funka för sitt nya webbplatsbygge

Funka har fått i uppdrag att utveckla en ny webbplats för den europeiska patientorganisationen European Patients’ Forum, EPF. Webbplatsen kommer byggas i EpiServer med höga krav på tillgänglighet.

Det är ett helhetsuppdrag där Funka kommer leda hela processen inklusive förberedelser såsom teknisk analys och framtagande av koncept, till grafisk design med användarupplevelsen i fokus, programmering och tester, acceptanstester och till sist driftsättning och lansering.

Vi är väldigt nöjda med det arbete Funka gjort för oss tidigare och den service de ger. Vi ville fortsätta arbeta med vårt nuvarande publiceringssystem EpiServer, dels för att vi vill att det ska hålla samma kvalitet som förut, och naturligtvis även för att resultatet blir tillgängligt. Eftersom Funka har stor kunskap i EpiServer och på annat sätt hade ett mycket starkt erbjudande i upphandlingen, var det ett lätt beslut att återigen välja Funka som leverantör, säger Laurent Louette, kommunikationsansvarig på EPF.

Funka har många års erfarenhet av att utveckla responsiva och användarvänliga webblösningar som fungerar för alla. Vår väl beprövade metod, utvecklingsprocess och implementeringsplan säkerställer lyckade projekt.

Vi känner kunden väl sedan tidigare och fick nu förnyat förtroende i en öppen upphandling där vårt erbjudande har konkurrensutsatts, säger Anders Beinhoff, teknisk projektledare på Funka. I och med att vi jobbat med EPF tidigare kommer uppstartsfasen att gå snabbare. Nu får vi möjlighet att förfina och utveckla deras webbplats, vilket ska bli ett mycket roligt uppdrag.

European Patients’ Forum är en paraplyorganisation som arbetar med patientgrupper inom folkhälsa och hälsofrågor i hela Europa. Deras medlemmar representerar specifika kroniska sjukdomsgrupper på EU-nivå och nationella patientorganisationer.

EPF:s nuvarande webbplats (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Funka erbjuder EPiServer-lösningar