Flygvapenmuseet har låtit granska tillgängligheten på webbplatsen

Funka har fått i uppdrag att granska Flygvapenmuseets webbplats ur tillgänglighetsvinkel. Sara Hammarsten, informatör på Flygvapenmuseum berättar varför de har valt att analysera webbplatsen och på vilket sätt man blivit hjälpt av resultatet.

- Vi beställde en statusrapport över den tekniska tillgängligheten på vår nya webbplats. Vi ville helt enkelt försäkra oss om att vårt internetkonsultföretag hade levererat det de lovat - en webbplats som uppfyllde kraven på teknisk tillgänglighet. Därför behövde vi Funkas hjälp och stöd. Det var väl investerade pengar.

På vilket sätt har ni blivit hjälpta av resultatet i analysen?

- Med rapporten i ryggen blev det enklare för oss att ställa krav på konsulten att åtgärda de underkända punkterna. Funka fanns också tillhands i kontakten med konsulten – som faktiskt bara var positiv till rapporten. De tog den på största allvar och var väldigt tillmötesgående i att åtgärda bristerna. Konsulten nämnde att de också hade lärt sig en del av Funka när det gällde den tekniska tillgängligheten… så det var fler än vi som blev hjälpta av rapporten. Och inte minst - vi såg ju till att öka den tekniska tillgängligheten på webbplatsen.

Flygvapenmuseet arbetar efter en tillgänglighetsplan, berätta mer?

- Tillgänglighetsplanen rör hela museet; allt från lokaler till ljud och ljus, språkliga riktlinjer och webben. Vi har en person som är ansvarig för tillgänglighetsfrågorna, en referensgrupp och löpande samråd med handikapporganisationerna. I och med om- och utbyggnaden av nya Flygvapenmuseum har vi kunnat tänka tillgängligt från början och agera rätt för att kunna ta emot alla besökare. Därmed inte sagt att allt är färdigt, men vi har kommit en bra bit på väg. Något som jag vill puffa lite extra för är att vi erbjuder symbolspråk som BLISS och Widgit på museet. Det handlar om kommunikation via symboler istället för bokstäver och används av personer som har svårt att uttrycka sig eller helt saknar tal. På flygvapenmuseum.se har vi samlat all nödvändig tillgänglighetsinformation för att besökare som behöver ska kunna planera sitt besök hos oss och veta hur saker och ting fungerar.