Folkhögskolornas informationstjänst säkrar tillgängligheten på mobilwebbplatsen

Folkhögskolornas informationstjänst arbetar med att säkra tillgängligheten på sin webbplats och Funka har genomfört en granskning av hur tillgängligheten är på er mobilwebbplats.

Berätta mer om uppdraget och varför ni valt att göra granskningen?

- Vi valde att koppla in Funka redan vid utvecklingen av vår mobilwebb för att få bästa möjliga förutsättningar att göra en bra produkt. Vi hoppas också på så sätt slippa göra krångliga och kostsamma förändringar i efterhand. Det är mycket viktigt för oss att vara tillgängliga för alla och det genomsyrade utvecklingen av mobilwebben. Både vi som uppdragsgivare och utvecklarna på det webbföretag vi anlitat var tacksamma för den input vi fick från Funka. Vi gjorde en del förändringar efter de råd vi fick och resultatet kan man se nu i september när vi lanserar mobilwebben, berättar Fredrik Olén, kommunikatör på Folkhögskolornas informationstjänst.

På vilket sätt har Folkhögskolornas informationstjänst blivit hjälpta av resultatet av granskningen?

- Vi tog resultatet på allvar och blev framförallt uppmärksammade på vissa problem med navigationen; att det kunde vara svårt att förstå var man befann sig och att vi behövde bli tydligare med vad som är klickbart och inte. Vi hade också för dåliga kontraster vilket vi åtgärdade. Sedan var det också skönt att få en bekräftelse på att många av de val vi redan gjort faktiskt fungerade.

Folkhögskolornas informationstjänst har även valt att ansluta webbplatsen till Talande Webb. Vad har ni mer på gång när det gäller tillgänglighet?

- Till att börja med har Talande webb en bra talsyntes, alltså en tydlig och lättförståelig röst som läser upp texten. Vi gillade att den inte bara läser upp text på webbsidor utan också pdf:er och alt-texter på bilder. Den har även en stor flexibilitet i det att man kan markera text och använda olika stödhjälpmedel som linjal. Andra satsningar för tillgänglighet vi nyss gjort är att skapa en egen avdelning för lättlästa texter, vilket uppskattas av användarna. Vi har också tagit fram översättningar till 17 andra språk än svenska för att fler ska kunna ta till sig vad folkhögskola är. Även film på teckenspråk finns idag på webbplatsen.