Försäkringskassans webbplats stödjer Talande Webb

Försäkringskassan har valt att göra sin webbplats tillgänglig för många fler genom att ansluta sig till Talande Webb. Susanne Larsson, webbredaktör på Försäkringskassan berättar mer.

- En viktig grundtanke i arbetet med att utveckla Försäkringskassans webbplats är att den ska vara lättillgänglig för människor med funktionsnedsättningar. Vissa teknikstöd som är avsedda för den gruppen har även visat sig vara användbara på andra områden, exempelvis Talande Webb.

Hur används Talande Webb?

- Talande Webb är ett lässtöd som läser på ett tiotal språk. Från början var Talande Webb utformad för personer med olika typer av läs- och skrivsvårigheter. Det har visat sig att många som läser på Svenska för invandrare, SFI, använder Försäkringskassans Talande Webb i utbildningen för att lära sig svenska.

- På våra kontor som har besök av personer med annat modersmål än svenska använder man Talande Webb för att läsa upp informationen vi har på Forsakringskassan.se.