Funka föreläser på Grafiska projektledarprogrammet vid Stockholms Universitet

Eva Wilsson, studierektor för Grafiska projektledarprogrammet vid Stockholms Universitet har bjudit in Funka att föreläsa om tillgänglighet under kursen Design för Digitala Medier som ges för studenter på Grafiska projektledarprogrammet. Kan du berätta varför?

- Begreppet "design" har gått från att förknippas med estetik till att handla mer och mer om funktion. Sett ut det perspektivet är ju tillgänglighet grunden till ett lyckat designprojekt. Därför är jag är snarare förvånad att det inte talas mer om tillgänglighet på designrelaterade utbildningar.

Vad är det studenterna, som siktar på att bli projektledare inom reklambranschen, behöver få med sig ut i livet?

- Studenterna kommer som projektledare ha en central roll inom olika kommunikationsprojekt. De har möjlighet att påverka både uppdragsgivarnas och de interna arbetsgruppernas val och attityder. Med kunskap om tillgänglighet kan de se till att det perspektivet aldrig glöms bort och att man inte stänger ute en stor del av befolkningen från webben på grund av ren okunskap. Detta gynnar ju i förlängningen även uppdragsgivaren som får möjlighet att nå ut till så många fler.

Hur har förra årets föreläsning tagits emot av de studerande?

- Det var roligt att se hur mycket en enda föreläsning kan påverka attityder. I slutet av kursen presenterade studenterna sina projektarbeten och så gott som alla hade med tillgänglighetsperspektivet i sina presentationer. Det var någonting de hade tagit hänsyn till och plockat in i sitt arbete. Så hade det inte sett ut utan föreläsningen om tillgänglighet. Till nästa kurs har jag utökat Funkas medverkan så att de även har en workshop med studenterna.