Funka granskar Skånetrafikens app

Skånetrafiken har låtit Funka granska deras app i och med att appar från och med den 23 juni omfattas av webbtillgänglighetsdirektivet. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara, kollektiva resor i Skåne.

Varje år görs fler än 170 miljoner resor med bussar, tåg och serviceresefordon i Skåne. Skånetrafikens app är till för att söka och betala resor samt för att få trafikinformation. Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Så det går att säga att en tillgänglig rese-app är högt prioriterat.

Så här berättar Andreas Wahlberg, produktägare för Skånetrafikens app, om varför de valt Funka som granskare:

För att få svart på vitt hur tillgänglig vår app är ville vi göra en granskning, för att se hur vi lever upp till kommande lagkrav. Vi valde Funka för att vi ville att någon med stor erfarenhet av granskningar skulle genomföra granskningen av vår app, säger Andreas Wahlberg.

Skånetrafiken har haft tillgänglighet på agendan under en tid nu. Tidigare har de tagit hjälp av Synskadades riksförbund för användartester. De har även haft en föreläsning av en synskadad utvecklare som gett dem råd om vad som är viktigt att tänka på. Fokus har legat på att utveckla och förbättra språkstödet i Skånetrafikens app, och det görs för samtliga nya funktioner som de utvecklar.

Men det finns så klart utmaningar med att få appen att uppfylla de nya lagkraven också. Andreas Wahlberg berättar att kravet på skärmrotation blir den största svårigheten att lösa, då den kommer få stor påverkan på den nuvarande designen och därför kräver stora resurser för att få till.

Vi är mycket nöjda med Funkas granskning. Speciellt eftersom rapporten var lättläst och vi fick skärmdumpar med exempel. Det har varit väldigt hjälpsamt för förståelsen. Vi uppskattar även att vi fick en prioritet och lösningsförslag på det som inte lever upp till kraven, och en prioritetsordning. Det kommer underlätta vårt fortsatta arbete med att göra appen tillgänglig, säger Andreas Wahlberg.

Att granska appar mot lagkrav skiljer sig i många avseenden mot hur man granskar tjänster på webben. Det är EN301549/WCAG 2.1 som gäller som minimikrav även för appar. På samma sätt som en webbsida så måste appar kunna användas utav alla användare, men tillvägagångssättet i en granskning kan skilja sig mycket från en webbsida.

Vi kan inte inspektera koden eller alltid följa en tydlig dokumentation på hur lagkraven ska tolkas när det kommer till appar. Dessutom testar vi på två system som kan skilja sig mycket från varandra. Det gör hela arbetet lite mer intressant tycker jag, säger Melad Munther, tillgänglighetsexpert på Funka.