Funka granskar SVT Play

Sveriges Television, SVT, har låtit Funka ganska SVT Play-apparna för Android och iOS för att få en bild av hur väl de lever upp mot Webbtillgänglighetsdirektivet.

SVT är, precis som andra TV-bolag, undantagna från Webbtillgänglighetsdirektivet. Trots det har man ändå valt att låta Funka granska SVT Play på webben och SVT Play-appen som finns för Android och iOS. Detta för att försäkra sig om att SVT Play, en del inom SVTi, som står för interaktiv, är en tjänst som så många som möjligt kan använda.

Granskningen har gett oss ett tydligt underlag för våra prioriteringar och teamen är redan igång med åtgärder, säger Erik Hedin, Lead Digital Accessibility, SVTi. Dessutom har vi fått kunskaper om till exempel apputveckling som vi kan använda på alla produktområden.

Att granska appar mot lagkrav skiljer sig i många avseenden mot hur man granskar tjänster på webben. Det är EN301549/WCAG 2.1 som gäller som minimikrav även för appar, men standarderna är primärt skrivna för webbtjänster. Alla krav går därför inte att matcha rakt av mot en app, utan måste tolkas i relevant kontext.

Det är intressant att granska appar, säger Lars Samuelsson, Tillgänglighetsexpert på Funka. Webbtillgänglighetsdirektivets krav på appar börjar först gälla 23 juni nästa år, det är glädjande när våra kunder förbereder sig i god tid.

Det kommer att bli spännande att se om appar generellt kommer att bli bättre ur ett tillgänglighetsperspektiv nu när deadlinen närmar sig och även appar ska leva upp till Webbtillgänglighetsdirektivets krav.