Funka utvecklar en digital utbildningsmiljö för SPSM

Att Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, behöver en digital utbildningsmiljö med höga krav på tillgänglighet är ganska självklart. Sedan 2012 har Funka haft förmånen att få bidra med kunnande vad gäller hela utvecklingsprocessen, och med det nya avtalet kan uppdraget fortsätta i ytterligare fyra år.

Vi är mycket nöjda med att vi får fortsätta vårt samarbete med Funka och tillsammans utveckla vår kursdatabas och den nätbaserade kursmiljön, säger Staffan Hammerman och Björn Rönnåsen, Samordnare SPSM Fortbildning.

SPSMs kursverksamhet riktar sig till skolor och pedagogisk personal över hela landet, vilket är en av anledningarna till att den digitala utbildningsmiljön är så viktig. Systemet används för att ta emot anmälningar och hantera deltagare både när det gäller fysiska kurser och nätbaserade kurser.

Vi har årligen cirka 10 000 deltagare i vår kursverksamhet, varav cirka 3000 deltar i våra nätbaserade fortbildningar, fortsätter Staffan och Björn.

Funkas uppdrag innebär att vidareutveckla och förvalta SPSM Fortbildning samt naturligtvis säkerställa en bibehållen hög nivå av tillgänglighet. Inte minst genom ett löpande arbete med användartester kvalitetssäkras användarupplevelse och inkludering av användare med skiftande förmågor. Vi kommer att fortsätta projektleda, arbeta med innehållsstruktur, koncept, grafisk form, front end- och back end-utveckling. Grunden i systemet är EPiServer, men successivt har de olika funktionerna resulterat i allt mer självständiga komponenter.

Eftersom vi samtidigt är engagerade i flera innovationsprojekt med skolinriktning är det här uppdraget extra intressant, säger Anders Beinhoff, Teknisk projektledare på Funka. Vi hoppas naturligtvis att hela branschen ska göra som SPSM och därmed utvecklas i en mer tillgänglig riktning.

Funka tackar för förtroendet och ser fram emot ett fortsatt spännande samarbete.